68 miljoner kronor till forskningsprojekt för effektivare och miljömässigt hållbara produktionssystem

Pressmeddelanden, 2013

Lantmännens Forskningsstiftelse kommer tillsammans med Formas och Mistra att utlysa sammanlagt 68 miljoner kronor. Målet med utlysningen är forskning som kan bidra till effektivare men samtidigt miljömässigt hållbar odling och uppfödning av djur. I utlysningen ingår även vattenbruk.

– Lantmännen tar ansvar från jord till bord och ägs av svenska bönder. Därför är det viktigt för oss att bidra till ett effektivare och samtidigt långsiktigt jordbruk. Att vi nu tillsammans satsar på forskning inom området är mycket positivt för svenska bönder, säger Bengt-Olov Gunnarson ordförande för Lantmännen.

Den gemensamma satsningen innebär att forskning inom områden där Lantmännen redan har ett starkt engagemang kommer att kunna föras framåt. Lantmännen fokuserar på forskning inom främst tre områden: lantbruk, energi och gröna material samt livsmedel.

– Vi ser det som en fantastisk möjlighet och vi har stora förväntningar på forskningen, säger Helena Fredriksson, forskningschef på Lantmännen.

Utlysningarna sker under hösten 2013.