Stockholmare bättre än landsortsbor på säsongsanpassad matlagning

Pressmeddelanden, 2012

En fjärdedel av de som bor i mindre städer anpassar inte sin matlagning efter säsong – något som står i kontrast till boende i Stockholm där hela 83 % säsongsanpassar sin matlagning.  Det visar en ny undersökning från Lantmännen. Gemensamt för de båda grupperna är att man väljer råvaror efter säsong främst för smakens skull, men även att pris spelar en viktig roll.

Att man upplever att nyskördade råvaror smakar bättre är en orsak till att många väljer att äta efter säsong. Men det är långt ifrån den enda fördelen med att säsongsanpassa sin matlagning. Undersökningar visar att mat i säsong är mer näringsrik och dessutom påverkas klimatet mindre då odlingen följer naturens växlingar. Dessutom finns det ett större utbud av mat i säsong, vilket ofta gör råvarorna billigare.

Storstadsbor bättre än landsortsbor på säsongsanpassad matlagning
Lantmännens nya undersökning om säsongsanpassad matlagning visar på att många konsumenter vill anpassa sin matlagning efter säsong, men osäkerheten om när olika matvaror är som bäst kan göra det svårt att välja rätt i hyllan. Förvånande nog skiljer sig synen ganska mycket mellan storstad och landsbygd. Andelen som anger att de inte bryr sig om att använda råvaror i säsong är nämligen fyra gånger så hög i landsort som i storstadsområden.

– Att man är bättre på att anpassa maten efter säsong i Stockholm än på landbygden tycker jag är förvånande, säger Irene Johnsson, lantbrukare och ägare i Lantmännen. Det är både gott och smart att anpassa matlagningen efter säsongen och vi på
Lantmännen vill inspirera fler till att ta reda på vilka råvaror som är i säsong och justera matlagningen därefter.

Säsongsanpassar - främst för smakens skull
Enligt Lantmännens undersökning säsongsanpassar man sin matlagning främst för att man upplever att smakens är bättre och det gäller oavsett var i landet man bor. En annan viktig faktor i valet av säsongsråvaror är pris. Den tredje viktigaste faktorn är klimatpåverkan och där är skillnaden stor mellan svaranden i storstadsområde och mindre städer. Hela 17 % av de tillfrågade i storstadsområde anger att de ser klimatpåverkan som ett viktigt skäl till att säsongsanpassa sin matlagning, medan motsvarande siffra för boende i mindre städer endast är 3 %.

www.lantmannen.se/recept/ kan du alltid hitta recept i säsong.

Kombinerad säsongs- och parkeringssnurra från Lantmännen
I samband med undersökningen om säsongsanpassad mat har Lantmännen tagit fram en kombinerad säsongs- och parkeringssnurra som gör det enkelt att snurra fram de matvaror som har säsong olika månader på året. På följande länk kan du beställa Lantmännens P-skiva.

http://lantmannen.se/aktiviteter/Pa-bonders-vis/P-skiva/

Undersökningen är gjord av Yougov under juli 2012 på uppdrag av Lantmännen.

För mer information kontakta gärna:
Jenny Svederman, presschef, Lantmännen + 46 705 87 42 34

Pressmaterial och bilder:
www.lantmannen.com Press och media

Bildbanken
Sökord: pabondersvis