Mycket regn påverkar skörden i norr

Pressmeddelanden, 2012

Lantmännens skördeprognos för region nord är i ett varierande slag. Stora delar är drabbat av regnet men på sina håll ser det ändå bra ut. Nu hoppas man på mer sol för en bra skörd.

– Vårgrödorna är på flera håll negativt påverkade av regnet men höstgrödorna ser överlag bra ut. Det är ännu för tidigt att uttala sig om kvaliteten och kvantiteten, mycket återstår att se. Precis som många andra hoppas jag nu på sol, säger Mathias Schenström, spannmålsmäklare för region nord.

I Dalarna kring Hedemora ser det överlag bra ut, lite längre norrut finns områden där det regnat för mycket. Höstgrödorna ser även här bra ut, men vårgrödor i lägre terräng har det kärvt, liksom på andra håll.

Både Uppland och Västmanland har påverkats negativt av för mycket regn där vårbruket har varit sent. Det kraftiga regnet har gjort att mycket har blivit omsått i stora delar av regionerna. Juni månad var fortsatt blöt och har lokalt orsakat stora skördeskador på vårgrödorna. Överlag verkar höstgrödorna se mycket bra ut.

I södra och östra Sörmland har inte lika mycket regn fallit som i de nordvästra länsdelarna. Det ser överlag bra ut för grödorna, även om det finns lokala undantag som beror på regnet.

På Gotland har det varit torrt maj-juni och regn har fallit i lagom mängd. Skörden av höstkorn har nu kommit igång och enligt preliminära uppgifter ska avkastningen vara normal.

God tillgång till vatten ger också förutsättningar för bra skörd, men många områden har fått för mycket nederbörd. Framförallt korn är känsligt för syrebrist. Prognosen är att det kommer bli en senare skörd i år för region nord.

– Prognoser är alltid svårt att ge och speciellt hur resultatet kommer bli när det är vädret som spelar stor roll. I år hittar vi till exempel svamp i de flesta grödor, bl. a gulrost har förekommit på flera håll, och svampangrepp kan ha stor betydelse för skördeutfallet, säger Mathias.

På grund av den torka i framförallt USA och översvämningar i delar av världen har de svenska böndernas spannmålspriser fått en ordentlig skjuts.