Maria Wetterstrand om kooperationens kraft hos Lantmännen

Pressmeddelanden, 2012

Tillsammans med LRF och Kooperationens år anordnade Lantmännen idag ett frukostmöte under namnet ”En knuten näve”. Huvudtalare var Maria Wetterstrand, tidigare språkrör i Miljöpartiet. Nära 70 personer kom för att lyssna på mötet.

FN utsåg 2012 till Kooperationens år med syftet att öka kunskapen om kooperation som företagsform. Kooperation har även en förmåga att bekämpa fattigdom och ger hållbara ekonomiska värden för både sina medlemmar och samhället.

– LRF är inte i sig ett kooperativt företag utan en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna med både stora och små kooperativa företag som organisationsmedlemmar. För hundra år sedan hade bönderna en svag ställning som råvaruleverantörer i livsmedelskedjan. De bestämde sig för att göra något åt saken och började samverka i kooperativa föreningar för att få en starkare ställning på marknaden, berättar Helena Jonsson, ordförande i LRF.

Lantmännen är ett av de största kooperativa företagen i Sverige och har funnits i över 100 år.

Den kooperativa företagsformen tar tillvara kreativitet och främjar långsiktighet och hållbarhet på ett sätt som är svårt i andra företagsformer. Kooperationen får aldrig bli ett alibi för att inte vara lönsam och affärsmässig. Då kommer den inte att leva 100 år till, säger Anette Rosengren, kommunikationsdirektör på Lantmännen.

Maria Wetterstrand pratade om kooperationens kraft
Folk med en gemensam vilja som går samman kan göra skillnad. Det är grunden för kooperationen, men finns engagemanget hos svenskarna idag?

– Jag gillar den kooperativa företagsformen. Jag gillar helt enkelt när folk bestämmer sig för att göra något åt problem istället för att gnälla. Det de har gemensamt är ett engagemang och en vilja att göra skillnad. Svenskarna idag har överlag tappat engagemanget, blivit för passiva, och tar oftast inte saken i egna händer. Istället förväntar man sig att kommunen ska ha lösningen, säger Maria Wetterstrand.

Mångfald och utrymme för människors egna initiativ är det som leder utvecklingen framåt.

– En del av initiativen blir senare allmängods, annat fortsätter att leva vidare i mindre skala. Det spelar egentligen inte så stor roll. Det viktiga är att ge utrymme för den inneboende skaparkraft och den vilja till ansvar som finns hos oss alla. Frihet att påverka sin tillvaro gör människor lyckligare och mer tillfredsställda, avslutar Maria Wetterstrand.

För mer information kontakta gärna:
Jenny Svederman presschef Lantmännen jenny.svederman@lantmannen.com
Tel
: 0705 87 42 34

Pressbilder:

http://lantmannen.com Press & Media