Lantmännen förlänger skördemottagningen

Pressmeddelanden, 2012

Ännu är årets skördeperiod inte avslutad utan stora arealer står fortfarande otröskade. För att möjliggöra senare inleveranser från spannmålsodlarna förlänger Lantmännen Lantbruk mottagningsperioden med drygt två veckor.

Årets skörd är inte bara ovanligt stor utan även långdragen. I Skåne och delar av södra landet kunde man tröska i normal tid, medan skörden längre norrut har blivit ovanligt sen och långdragen i år. Fortfarande står stora åkerarealer otröskade.

– Väderleken har gjort att många inte kunnat tröska mer än delar av sina arealer. För oss är det självklart att göra vad vi kan för att hjälpa spannmålsodlarna. Vi kommer därför att förlänga mottagningsperioden i de berörda områdena, säger Charlotte Elander, chef segment spannmålsinköp på Lantmännen Lantbruk.

Mottagningsperioden förlängs med drygt två veckor till den 31 oktober och berör Lantmännens skördemottagningar norr om Mälaren, i västra och östra Sverige samt på Gotland. Mer information om exakt vilka anläggningar som förlänger mottagningsperioden finns på hemsidan: www.lantmannenlantbruk.se.

Ladda ned filer här