Lantmännen Cerealia omorganiserar

Pressmeddelanden, 2012

Lantmännen Cerealias ledningsgrupp har beslutat om en omorganisering för att vända det negativa resultatet som tyngt affärsområdet under en längre tid. Effektivare organisering, ökad innovationstakt och kundfokus är byggstenarna för att vända trenden.

– Vi har en vikande konsumtion i våra kategorier, en ökad konkurrens från handelns egna varumärken och en utveckling av lågpris i handeln som pressar oss hårt. Detta gör att vi nu är tvungna att agera, säger Carsten L Thomsen, vd på Lantmännen Cerealia.

Organisationsförändringen innebär att marknads- och produktutvecklingsfunktionen slås samman med syfte att öka innovationstakten genom kortare beslutsvägar, större smidighet och ett mer enhetligt arbetssätt. Verksamheten inom B2C och B2B kommer att drivas från ett nordiskt perspektiv och med en övergripande nordiskt ansvarig. Syftet är att skapa en organisation med ökat kundfokus.

– Vi måste agera nu för att långsiktigt ta oss tillbaka till en hållbar och lönsam position. Vi måste bli mer innovativa och vara mer på tå för våra kunder – annars blir vi omsprungna av våra konkurrenter, säger Carsten L Thomsen.