Lantmännen Agroetanol och Lantmännen Aspen får hållbarhetsbesked

Pressmeddelanden, 2012

Lantmännen Agroetanol och Lantmännen Aspen har erhållit hållbarhetsbesked från Energimyndigheten. Det betyder att Energimyndigheten formellt godkänner bolagens kontrollsystem som upprättats för hållbar etanol som uppfyller EU:s hållbarhetskriterier för biodrivmedel. Detta betyder att vi kan leverera garanterat hållbar etanol inom såväl Sverige som inom hela EU.

Lantmännen Agroetanol har sedan 2010 haft ett tredjepartsgranskat kontrollsystem för hållbar etanol och är även certifierade enligt ISCC sedan 2011.

– Anledningen till att vi valde att både ansöka om hållbarhetsbesked och låta ISCC-certifiera vår produktion samt tradingverksamhet, är för att vara mer flexibla på marknaden och kunna leverera erkänt hållbar etanol inom hela EU, säger Martin Engström, projektansvarig på Lantmännen Agroetanol. Hållbar etanol från Lantmännen Agroetanol har en klimatprestanda i världsklass som är direkt jämförbar med sockerrörsetanol från Brasilien, som anses vara den bästa i klassen.

Hållbarhetskriterierna garanterar en ansvarsfull biomassaproduktion som inte sker på kolrik mark eller mark med hög biologisk mångfald, exempelvis regnskog. För att kontrollsystemet ska anses uppfylla dessa kriterier krävs beräkningar av utsläppen av växthusgaser genom hela produktionskedjan samt att systemet kan visa upp en spårbarhet tillbaka till odlarnivå. Etanolen som produceras hos Lantmännen Agroetanol reducerar utsläppen av växthusgaser med upp till 70 procent jämfört med bensin.

Även Lantmännen Aspen får godkänt av Energimyndigheten
Lantmännen Aspen omfattas också av hållbarhetskriterierna för den etanol de i dag använder i bränslen som bland annat levereras till svensk motorsport. Detta berör framförallt produkten Aspen E som tack vare inblandning av alkylatbensin ytterligare förbättrar bränslets miljö- och hälsoegenskaper i förhållande till vanlig E85.

– Detta ligger helt i linje med vår ambition att leverera specialbränslen som är bättre för människa, maskin och miljö, säger Claes Alin, vd på Lantmännen Aspen. Att etanolen levereras från Lantmännen Agroetanols anläggning i Norrköping ger oss en unik överblick över hela produktionskedjan.

För mer information kontakta gärna:
Martin Engström, miljösamordnare Agroetanol, martin.engstrom@lantmannen.com +46 11 155220
Claes Alin, vd Lantmännen Aspen, claes.alin@lantmannen,com +46 301 230022

Pressmaterial och bilder: www. lantmannen.com Press och Media

Läs mer på http://www.agroetanol.se/, http://www.aspen.se/ och vår energiblogg lantmannen.com/energibloggen