Konsumenter osäkra på matvarors bästa säsong

Pressmeddelanden, 2012

Nästan var femte konsument anpassar inte sin matlagning efter vilka matvaror som finns i säsong och endast 9 % säsongsanpassar alltid sin matlagning. Det visar en ny undersökning av Lantmännen. Många konsumenter vill anpassa sin matlagning efter säsong men osäkerheten om när olika matvaror är som bäst, kan göra det svårt att välja rätt i hyllan.

Det finns flera skäl att anpassa sin matlagning efter matvarornas säsonger. Maten är billigare och det finns större utbud att välja på. Undersökningar visar också att mat i säsong är mer näringsrik och dessutom påverkas klimatet mindre då odlingen följer naturens växlingar.

På flera orter runt om i landet kommer Lantmännen att finnas på plats i butik för att och ge inspiration inför höstens säsong. På några orter kommer även Lantmännens ägare, svenska lantbrukare, att finnas i butiken, för att dela med sig av sin kunskap om mat och råvaror i säsong.

– En del av kunskapen om naturens växlingar och matens olika säsonger verkar ha gått förlorad och Lantmännen vill hjälpa fler att hitta god och bra mat i säsong, säger Jenny Svederman, presschef på Lantmännen.

www.lantmannen.se/recept/ kan du alltid hitta recept i säsong.

Drygt var tredje konsument i Lantmännens undersökning om matvanor efter säsong, känner att de har bra koll på när de flesta matvaror är i säsong. Undersökningen visar dock att 10 % av svenskarna inte överhuvudtaget tänker på säsong när de handlar sina matvaror och nästan lika många konsumenter vet inte när olika matvaror har sin säsong.

De som svarat att de säsongsanpassar sin matlagning gör det av följande skäl:

  • Godare (42 %)
  • Billigare (27 %)
  • Klimatsmart (10 %)
  • Näringsinnehåll (7 %)

Parkeringsskiva med säsongsanpassad mat

Lantmännen har tagit fram en kombinerad säsongs- och parkeringsskiva som gör det enkelt att snurra fram de matvaror som har säsong olika månader på året. Säsongsskivan är godkänd av Vägverket och kommer att delas ut i anslutning till matbutiker runt om i landet.

Undersökningen är gjord av Yougov under juli 2012 på uppdrag av Lantmännen.

För mer information kontakta gärna:

Jenny Svederman, presschef, Lantmännen + 46 705 87 42 34

Pressmaterial och bilder:

www.lantmannen.com Press och media Bildbanken Sökord: pabondersvis