Ekologiska livsmedel slår försäljningsrekord 2011

Pressmeddelanden, 2012

Ekoweb har genomfört sin årliga sammanställning över den ekologiska livsmedelsförsäljningen och det står klart att den slog nytt rekord under 2011. Statistiken offentliggörs vid Ekowebs Marknadsseminarium på Grand Hotel i Stockholm den 26 januari i samarbete med Lantmännen Lantbruk. 

Värdemässigt ökade försäljningen med 11 procent, vilket betyder en ökning med nästan 1 miljard kronor jämfört med år 2010. Totalt omsätter nu försäljningen av ekologiska livsmedel cirka 9,2 miljarder kronor (8,3 miljarder 2010). Ökningen ska ses i skenet av att livsmedelspriserna i princip varit oförändrade för den totala svenska livsmedelsförsäljningen.

- Konsumenternas intresse för ekologiska produkter fortsätter att öka, trotts ett återhållsamt beteende i konsumtionsmönstret i övrigt. En värdeökning på 11 procent måste ses som ett stort kliv framåt, särskilt om man tar i beaktande att priset på ekologiska livsmedel sjunkit under året. Volymökningen är troligen betydligt större, säger Cecilia Ryegård, som är redaktör för Ekoweb.

 Ekowebs sammanställning grundar sig på intervjuer av marknadens aktörer inom detaljhandel samt leverantörer till offentlig sektor, restaurang och storhushåll. Värdet är uppmätt i försäljning från butikshylla samt inköpsvärde till offentlig sektor och restaurang/storhushåll. Utvecklingen för ekologiska livsmedel under det gångna året ligger väl i fas med den prognos som ställdes av Ekoweb i januari 2011. Prognosen var en ökning på mellan 10 – 12 procent. Ekowebs prognos för 2012 är att ekoförsäljningen kommer att spränga 10 miljarders gränsen någon gång i slutet av 2012.

- Efter djupgående intervjuer med marknadens mest betydande aktörer så gör vi bedömningen att försäljningen kommer att fortsätta öka i ungefär den här takten fram till år 2020. Det betyder att försäljningen då kommer att vara värd cirka 18 miljarder kronor, beräknat i dagens penningvärde, och uppgå till cirka 6 procent av livsmedelsförsäljningen, alltså nästan en fördubbling av försäljningen på åtta år. Den största potentialen i marknaden finns fortfarande kvar, det finns mer än 96 procent kvar att bearbeta och de största utvecklingsmöjligheterna finns i detaljhandeln, säger Cecilia Ryegård.

Ekoweb är en politiskt oberoende informationstjänst med ekomarknad som expertområde. Marknadsseminariet genomförs för 4:e gången och kompletteras med Ekogalan 2012. Evenemangen genomförs i samarbete med Lantmännen Lantbruk och SMA Mineral