Bengt-Olov Gunnarson ny ordförande för Lantmännen

Pressmeddelanden, 2012

I samband med koncernstyrelsens konstituerande möte efter föreningsstämman valdes Bengt-Olov Gunnarson till ny ordförande för Lantmännen.

–Jag står inför en mycket spännande uppgift nu när jag valts till ny ordförande för Lantmännen. Vi har många utmaningar framför oss, men styrelsen är ett mycket kunnigt och engagerat team och tillsammans med vår kompetenta affärsledning ser jag stora möjligheter för Lantmännen, säger Bengt-Olov Gunnarson.

–Vår breda verksamhet ger oss en unik position och förutsättningar att utveckla både företagandet på gården och det svenska lantbruket, fortsätter Bengt-Olov Gunnarson.

Bengt-Olov Gunnarson är 61 år och lantbrukare utanför Motala. Där driver han tillsammans med sin son ett växtodlingsföretag. Bengt-Olov har suttit i Lantmännens styrelse sedan 2005.

Till vice ordförande valdes Nils Lundberg.

Lantmännens koncernstyrelse 2012 består i övrigt av Ulf Gundemark, nyvald ledamot, Helle Kruse Nielsen, Per Lindahl, Thomas Magnusson, Anitra Steen, Björn Wallin, Hans Wallemyr, vd och personalrepresentanter.

För frågor kontakta gärna:
Bengt-Olov Gunnarson, tel. 070 – 577 05 86
Jenny Svederman, presschef, tel 08 – 657 43 00