Svenskarna är mer rädda om maten 2011

Pressmeddelanden, 2011

Mathushållning har sedan 2010 blivit mycket uppmärksammat. Över hälften av svenskarna anger i Lantmännens undersökning att de under de senaste 12 månaderna funderat mer på hur mycket mat de slänger, och försökt ändra sitt beteende. Lantmännen uppmanar att vara rädd om maten för andra året i rad i samband med ”European Waste Reduction Week” som äger rum vecka 47.

Över hälften av svenskarna har under det senaste året funderat mer än tidigare år på hur mycket mat de slänger, och hur de kan ändra sitt beteende för att minska matsvinnet och laga mer av maten de köper med sig hem. Medvetenheten har ökat främst hos 25–35-åringar och bland fler kvinnor än män. De flesta kvinnorna skulle gärna äta och använda rester i matlagning om de fick mer inspiration och tips. Männen säger att det i första hand handlar om bättre planering.

– Att så många av oss under det senaste året tänkt till ett varv extra när det gäller matrester, och dessutom försökt att ändra sitt beteende, är ett steg i rätt riktning. Det kommer ta sin tid, men genom att arbeta långsiktigt med information, konkreta råd och tips samt inspiration tror vi att en mindre mängd mat hamnar i soporna. Utmaningen att minska matsvinnet kvarstår då vi fortfarande slänger var femte matkasse, säger Jenny Svederman, presschef på Lantmännen

En ökning av matlådor med 12 procent på ett år

Vad det gäller matlådor så blir de bara fler och fler. På frågan vad man oftast gör med sina matrester, så angav 51 procent 2010 att de använde sina rester för att göra matlåda till jobbet. I år svarar 63 procent att de gör matlåda av sina rester. En ökning med 12 procent sedan förra året.

En vecka om mathushållning i hela Europa

Vecka 47 är European Week for Waste Reduction, som har till syfte att minska avfallshanteringen inom EU.

– Att uppmärksamma European Week for Waste Reduction innebär att vi tar chansen att ytterligare lyfta frågan om mathushållning och öka kunskapen om matsvinn, fortsätter Jenny.

Lantmännen ingår i saMMa, Samverkansgruppen för minskat avfall. SaMMa har bildats på initiativ av Naturvårdsverket för att inspirera och minska livsmedelssvinnet. Gruppen består av representanter från Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Konsumentföreningen Stockholm, Avfall Sverige, SLU, SIWI, Lantmännen, IVL Svenska Miljöinstitutet, Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen.

Fakta undersökningen Var rädd om maten 2011

 •  Genomförd under vecka 43–44 2011
 •  1072 respondenter
 •  50/50 kvinnor och män
 •  Ålder: 25–65 år
 •  Geografisk indelning: hela Sverige
 •  Undersökningen utfördes av Snabba Svar på uppdrag av Lantmännen
 •  På frågan ” Har du under det senaste året funderat mer än tidigare år på hur mycket mat du slänger, och försökt förändra ditt beteende?“ svarar 51 % ”Ja”.  
 •  På frågan ”Vad gör du oftast med rester efter en måltid” svarar 63 % att de gör en matlåda till jobbet eller liknande.
 •  Det livsmedel som oftast blir kvar längst i kylskåpet eller skafferiet är överlägset grönsaker – och det sker oftare hos män än kvinnor.
 •  14 % av männen och 10 % av kvinnorna slänger livsmedel som passerat bäst-före-datum utan att smaka, lukta eller känna på det innan.
 •  Fler 46+-åringar än yngre litar till sina sinnen när det gäller att avgöra dugligheten på ett livsmedel som passerat bäst-före-datum. Bland 25–35-åringar säger hälften att de inte litar på sina sinnen – den siffran är nere på cirka 30 % hos 46–65-åringar.

För mer information, bilder och för undersökningen i sin helhet:

www.lantmannen.com/undersokning 

 www.lantmannen.com/varraddommaten

För frågor kontakta gärna:
Jenny Svederman, presschef Lantmännen

Tel: + 46 705 87 42 34

jenny.svederman@lantmannen.com