Per Strömberg lämnar Lantmännen

Pressmeddelanden, 2011

Vd och koncernchef Per Strömberg lämnar Lantmännen för att bli vd för Ica med tillträde senast 16 april 2012. Han efterträds tillfälligt av Per Olof Nyman, vice vd och finansdirektör, tills permanent efterträdare har utsetts.

─ Det är beklagligt att Per lämnar oss, han har gjort ett mycket bra arbete och den strategi som vi arbetat efter under Pers ledning ligger fast. Per lämnar ett Lantmännen som är mer lönsamt, fokuserat och välkänt än för 4 år sedan, vi kan bara gratulera Ica till ett bra val av ledare, säger Thomas Bodén, styrelseordförande Lantmännen.

Per Olof Nyman, vice vd och finansdirektör sedan 2008, går in i rollen som tillförordnad vd och koncernchef från och med i dag den 19 oktober och en rekryteringsprocess för permanent efterträdare har påbörjats.

Det har varit ett privilegium att få leda ett företag som ägs av svenska lantbrukare och som arbetar i hela kedjan från jord till bord. Det har varit en fantastisk resa, och jag vet att den utstakade vägen för Lantmännen är vägen till ett ännu mer framgångsrikt företag, säger Per Strömberg.

För mer information, kontakta:

Thomas Bodén, styrelseordförande Lantmännen, tel: 0705-44 66 09

Per Strömberg, avgående vd och koncernchef, tel: 0703-85 11 91

Per Olof Nyman, tillförordnad vd och koncernchef Lantmännen, tel: 0706-57 42 47

Anette Rosengren, kommunikationsdirektör Lantmännen, tel: 0702-99 59 50