Nya möjligheter till högavkastande grödor genom nytt avtal mellan Lantmännen Lantbruk och KeyGene

Nyheter, 2011

Lantmännen Lantbruk och det holländska forsknings- och utvecklingsföretaget KeyGene har inlett ett samarbete som ska leda till nya och förbättrade sorter av raps och spannmålsgrödor på ett effektivt sätt.

Avtalet med KeyGene handlar om att använda KeyGenes biotekniska metoder i Lantmännen Lantbruks växtförädlingsprogram. Dessa biotekniska metoder ger en helhetsbild av en plantas totala genetiska uppsättning direkt i laboratoriet. Antalet fältförsök kan minskas och urvalen i förädlingsprogrammen blir effektivare.

– Vi får också bättre precision i vårt utvecklingsarbete vilket ger större möjlighet att till exempel utveckla sorter med bättre sjukdomsresistens och högre avkastning. Målet är att utveckla starkare sorter för att ännu bättre möta marknadens behov, säger Annette Olesen, växtförädlingschef på Lantmännen Lantbruk.

– Tekniken kommer först att användas i raps, som är en mycket viktig gröda för oss, men vi avser även att använda den till andra grödor framöver. Detta är innovativ teknik inom växtförädling som vi tror mycket på, fortsätter Annette Olesen.

Även KeyGene är mycket nöjda med avtalet.

– Genom samarbetet och de resultat Lantmännen Lantbruk får fram ökar vi vår kunskap och kan vidareutveckla vår teknik ytterligare. Utvecklingen inom området går snabbt och samarbeten av det här slaget är avgörande för framgång, säger Edwin van der Vossen, Vice President Field Crops på KeyGene.