E.ON, Lantmännen och LRF undersöker samarbete om biogas

Pressmeddelanden, 2011

E.ON, Lantmännen och LRF ska tillsammans utreda möjliga samarbeten kring utvecklingen av biogasmarknaden.

De tre aktörerna skriver i en avsiktsförklaring att man inlett diskussioner om ett samarbete kring utveckling av produktion, distribution och försäljning av biogas.

– Transportsystemet i Sverige är i dag nästan helt beroende av fossila drivmedel. Om regeringens mål om en fossiloberoende transportsektor ska kunna förverkligas, behöver såväl produktion som distribution av förnybar biogas fortsätta utvecklas. Detta kan bara ske genom bred samverkan och med avsiktsförklaringen vill vi fortsätta att bidra till utvecklingen av biogasmarknaden, säger Jonas Abrahamsson, koncernchef E.ON Sverige.

– Lantmännen är ett av Sveriges absolut största företag inom lantbruk och bioenergi och vi vill givetvis utvärdera affärsmöjligheterna på biogasområdet. Eftersom E.ON och LRF är två viktiga aktörer på området är det naturligt att vi i nuläget gör det tillsammans med dem, säger Per Strömberg, vd och koncernchef, Lantmännen.

– Vi vill bidra till utvecklingen av biogas i Sverige. Det finns ett stort intresse hos våra medlemmar för produktion av förnybar energi och jag är nöjd över att vi kunnat förenas för att utreda möjligheterna i en så här viktig fråga, säger Anders Källström, vd och koncernchef, LRF.