8 av 10 svenskar tar bilen till mataffären

Pressmeddelanden, 2011

Lantmännens senaste undersökning om svenskarna och deras resvanor i samband med matinköp, visar att 8 av 10 svenskar storhandlar, och majoriteten av de som storhandlar gör det varje vecka. Så många som 84 procent av alla svenskar kör bil till affären när de skall storhandla och nära hälften tar bilen för att kompletteringshandla och göra små inköp.

Trots att majoriteten av svenskarna storhandlar, handlar ändå två tredjedelar mat flera gånger i veckan. Det blir många resor till mataffären och 84 procent av alla svenskar kör bil när de skall storhandla.

 14 procent går till fots, 10 procent cyklar och 7 procent åker kommunalt när de ska storhandla. Ungdomar är flitigast när det gäller att ta cykeln eller att gå till affären och stockholmare är de som oftast tar kommunal transport till mataffären.
 

Lantmännens undersökning visar att den vanligaste orsaken till varför man inte tar cykeln till butiken, är att man måste ha med barnen. Mörker uppges också vara en orsak till att lämna cykeln hemma samt det faktum att man faktiskt inte äger en cykel.
 

De största fördelarna med att ta cykeln för att handla mat, är enligt undersökningen att det är billigare, att man får frisk luft och att det är miljövänligt.

Enligt Mat & Klimat, ett samarbetsprojekt mellan LRF och Svenskt Sigill, är en av de största insatserna man kan göra för miljön som enskild individ, just att cykla till mat butiken vid såväl stora som vid små inköp.*

– Om vi är många som gör små förändringar i vardagen kan vi göra stor skillnad för att bidra till en hållbar utveckling, säger Jenny Svederman presschef på Lantmännen. Vi svenskar har ett stort intresse och vi är engagerade i miljöfrågor, och vi hoppas kunna inspirera ännu mer genom att uppmärksamma frågan kring hur man tar sig till mataffären.

För mer pressinformation:

Jenny Svederman, presschef Lantmännen
Tel: + 46 705 87 42 34
jenny.svederman@lantmannen.com

Pressbilder på: http://lantmannen.com/bildbank?queryids=14575,14576,14577

*Läs mer på: http://www.matochklimat.se/Konsument/Klimatsmart/Nio-goda-rad/

Korta fakta från undersökningen:

Undersökningen genomfördes i juli 2011 med 1309 respondenter i åldrarna 15-80 år.

  • 81 procent av alla svenskar storhandlar och en tredjedel (32%) av de som storhandlar gör det varje vecka.
  • 63 procent av alla svenskar handlar flera gånger i veckan medan 28 procent enbart handlar en gång i veckan, ytterst få handlar varje dag (4 procent).
  • 8 av 10 svenskar tar bilen till affären. 
  • 14 procent går, 7 procent åker kommunalt och 10 procent cyklar.
  • Stockholmarna ligger i topp när det gäller att åka kommunalt (16 procent) samt att gå (64 procent) till sin matbutik för att kompletteringshandla.