Sveriges båtägare kan köpa Aspen alkylatbensin på allt fler marinor

Nyheter, 2010

PRESSMEDDELANDE 2010-02-04

Sveriges båtägare kan köpa Aspen alkylatbensin på allt fler marinor

Lantmännen Aspen fortsätter förra sommarens offensiva satsning på att nå ut med miljöanpassad alkylatbensin till Sveriges marinor. Ett led i den satsningen är deltagandet på Båtmässan 2010 i Göteborg den 6–14 februari.

– Att alkylatbensin ger stora fördelar för såväl miljön som för den personliga hälsan är välkänt bland många användare av småmotorer. Men båtägare vet inte alltid att det finns ett alternativ till den vanliga bensinen – ett alternativ som radikalt minskar andelen giftiga ämnen i utsläppen, säger Mats Uhrlander, marknadschef Norden på Lantmännen Aspen.

För att nå ut till Sveriges båtägare samarbetar Lantmännen Aspen med sjömackar och marinor längs havskusterna och vid de stora sjöarna. Förra sommarens satsning på västkusten fortsätter i år och kompletteras med östkusten, främst Stockholmsområdet.

– Några av de marinor som säljer Aspen alkylatbensin kommer att delta i vår monter på Båtmässan i Göteborg för att berätta om sina erfarenheter av bränslet och samarbetet med oss. Vi hoppas att det ska inspirera och övertyga fler marinor och båtägare, säger Mats Uhrlander.

På mässan finns även möjlighet att granska en båtmotor som har körts på Aspen alkylatbensin och som efter många sjömil fortfarande är ren inuti.

För ytterligare information kontakta gärna: ? Mats Uhrlander, marknadschef Norden, Lantmännen Aspen, tel. 0708-23 50 09

Lantmännen Aspen Lantmännen Aspen är marknadsledande på alkylatbensin i Sverige och resten av Europa. Bolaget tillverkar och marknadsför alkylatbensin, som är en miljöanpassad petroleumprodukt för främst småmotorer såsom gräsklippare, motorsågar, skotrar, båtmotorer och mopeder. Alkylatbensin är inte bara skonsam för miljön utan också bevisat bättre för användaren och motorn. Lantmännen Aspen ingår i Lantmännenkoncernens division Energi.


FAKTA/Lantmännen Energi Lantmännen Energi är ett av Sveriges ledande bioenergiföretag med tillverkning av förnybar energi och gröna industriprodukter. Exempel på produkter är drivmedelsetanol, finsprit, biodiesel, stärkelse, proteinfoder, fjärrvärme, värmepellets, salix samt alkylatbensin. Varumärkena heter Aspen, Agrol och Reppe. Kunderna finns främst i norra Europa och är allt från konsumenter till stora, internationella företag. Lantmännen Energi ingår i Lantmännen som är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Koncernen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har drygt 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Läs mer på www.lantmannen.com