Snabba båtar kör på alkylatbensin från Lantmännen Aspen

Pressmeddelanden, 2010

PRESSMEDDELANDE 2010-04-12 Snabba båtar kör på alkylatbensin från Lantmännen Aspen Den 13-15 april samlas 150 av världens intressenter när det gäller snabbgående båtar i Göteborg. "High Speed Boat Operations (HSBO)" bjuder in till sitt fjärde forum för att ge båtbyggare, ingenjörer, myndigheter och uppköpare en chans att träffas och diskutera den senaste tekniska utvecklingen. Nytt för i år är att samtliga båtar ska tankas med alkylatbensin, vilket reducerar utsläppen av de allra miljöfarligaste ämnena radikalt.

Varje år släpps tusentals med ton av kolväten ut i våra svenska vatten. Detta är ett stort problem, då kolväten påverkar våra känsliga marina miljöer negativt, speciellt i känsliga ekosystem. Att tanka sin båt med Aspen alkylatbensin är ett sätt att aktivt motverka marin miljöförstörning.

– Det är roligt att få vara med i sådana här sammanhang, säger Jens Söderberg, Lantmännen Aspen. Under dessa tre dagar kommer vi att tanka femton till tjugo snabbgående båtar, ribb-boats, som kommer att demonstreras. Vår mobila tankstation kommer att stå bredvid Eriksbergsdockan.

Forumets deltagare från hela världen kommer att bli uppdaterade om det mesta som gäller snabba båtar genom en mängd föredrag. Möjligheten att testa båtarna i sin naturliga miljö är en viktig del av seminariet.

För mer information kontakta gärna: Jens Söderberg, försäljning Sverige, Lantmännen Aspen Tel: 0708 23 50 27, E-post: jens.soderberg@lantmannen.com Sally Gunnarsson, tf informationschef, Lantmännen Energi Tel: 0730 87 44 47, E-post: sally.gunnarsson@lantmannen.comLantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi, maskin och lantbruk. Exempel på Lantmännens varumärken är Axa, GoGreen, Gooh, Hatting, Kronfågel och Kungsörnen. Lantmännen ägs av drygt 37 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, är verksamt i 18 länder och omsätter 35 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan – från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se