Scania-Bilar Sverige och Lantmännen i samarbetsprojekt för hållbara transporter

Pressmeddelanden, 2010

PRESSMEDDELANDE 2010-08-11 Scania-Bilar Sverige och Lantmännen i samarbetsprojekt för hållbara transporter Lantmännen och Scania-Bilar Sverige inleder tillsammans med bränsletillverkaren EcoBränsle (numera en del av Energigårdarna) och regionala transportörer ett unikt samarbete när Lantmännens transportörer i Åhus, Helsingborg och Falkenberg byter från diesel till biodieseln RME (Rapsmetylester). Projektet berör initialt 12 lastbilar. Fordonen, som transporterar foder, har tillsammans en årlig körsträcka på ca 200 000 mil. Besparingen beräknas bli mer än 2 500 ton koldioxid per år, vilket är en minskning av Lantmännens totala utsläpp från transporter med 3 procent.

– Vi ser mycket positivt på den här typen av konkreta samarbeten som direkt gör nytta här och nu, säger Anna Elgh, varuflödesdirektör inom Lantmännen och en av initiativtagarna till samarbetsprojektet.

Lantmännen hanterar stora varuflöden och står för 1 procent av alla lastbilstransporter i Sverige. Man driver sedan 2008 konceptet GreenLine för att skapa ett hållbart varuflöde och hittills har utsläpp motsvarande 6 150 ton koldioxid sparats.

Även Scania-Bilar Sverige är mycket nöjda med att ha kommit igång med samarbetsprojektet.
– Scania har produkterna för att redan nu köra på 100 procent biodiesel. Det här samarbetet visar hur konkreta åtgärder ger verkligt miljösmarta godstransporter. I stället för att bara diskutera framtida lösningar visar projektet att vi redan idag kan åstadkomma stor reduktion av koldioxidutsläppen med befintlig teknik och biodrivmedel, säger Birger Pettersson, ansvarig för alternativa bränslen på Scania-Bilar Sverige.

Tankning av RME kan i dag ske i Kristianstad, Kävlinge, Lund, Trelleborg och Karlshamn.

Nästa steg i samarbetet tas i slutet på sommaren och innehåller effektiv körning och förbättrad trafiksäkerhet. Genom ett ökat fokus på miljömedvetenhet och driftsekonomi, både i planerings- och genomförandefasen av körningarna, kommer bland annat andelen tomgångskörning att minska. Tillsammans med ett bättre fordonsutnyttjande leder det även till förbättrad bränsleekonomi och minskad miljöbelastning. För mer information kontakta: Anna Elgh, Varuflödesdirektör Lantmännen tel. 08-657 44 52 Birger Pettersson, ansvarig för alternativa bränslen Scania-Bilar Sverige tel. 08-553 668 54 81

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi, maskin och lantbruk. Exempel på Lantmännens varumärken är Axa, GoGreen, Gooh, Hatting, Kronfågel och Kungsörnen. Lantmännen ägs av drygt 37 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 500 anställda, är verksamt i 18 länder och omsätter 35 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan – från jord till bord. Fakta/Scania-Bilar Sverige Scania är verksamt i ungefär 100 länder och har mer än 35 000 anställda. Scania-Bilar Sverige AB ansvarar tillsammans med Scanias fristående försäljnings- och serviceorganisation för försäljning och service på den svenska marknaden genom ett väl utbyggt återförsäljarnät med ca 100 servicepunkter.