Positiv vändning för Lantmännen i fjärde kvartalet 2009

Finansiella rapporter, 2010

PRESSMEDDELANDE 2010-02-10

Positiv vändning för Lantmännen i fjärde kvartalet 2009

Resultatet för fjärde kvartalet, efter finansnetto exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till -7 miljoner kronor, att jämföra med -100 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2008. Lantmännen visar positivt kassaflöde för tredje kvartalet i rad. Resultatet i perioden belastas med 167 miljoner kronor i strukturkostnader.

– En ljuspunkt är att konjunkturen verkar ha bottnat och vi kan ana en försiktig vändning under sista delen av 2009. Fjärde kvartalets resultat ligger i linje med våra planer, säger vd och koncernchef Per Strömberg.

Lantmännens besparings- och effektiviseringsprogram har haft önskad effekt. Koncernens kassaflöde under fjärde kvartalet var positivt för tredje kvartalet i rad, 396 miljoner kronor (-404), vilket framförallt är en följd av det stora arbete som genomförts när det gäller att minska rörelsekapitalet.

Division Energi uppvisar positivt rörelseresultat efter jämförelsestörande poster för andra kvartalet i rad och division Livsmedel har haft en fortsatt positiv utveckling under det fjärde kvartalet. Division Energis rörelseresultat efter jämförelsestörande poster uppgår till 64 miljoner kronor (-36) och division Livsmedel till 157 miljoner kronor (100).

Rörelseresultatet efter jämförelsestörande poster är fortsatt svagt fjärde kvartalet inom division Lantbruk, -16 miljoner kronor (14), och inom division Maskin, 32 miljoner kronor (50), men uppvisar en uppåtgående trend jämfört med tidigare kvartal. Anledningen till det svaga resultatet är bland annat att lågkonjunkturen slår fortsatt hårt mot lantbrukssektorn, i kombination med utebliven gödselförsäljning, som är en följd av regeringens beslut att skattebefria handelsgödsel från den 1 januari 2010.

Lantmännen visar ett minskat helårsresultat 2009 jämfört med förra året. Resultat efter finansnetto justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 85 miljoner kronor 2009 jämfört med 622 miljoner kronor 2008. – Lantmännenkoncernen visar ett lägre resultat jämfört med förra året men vi är försiktigt optimistiska till att konjunkturen långsamt är på väg att vända. Även om återhämtningen kan ta en längre tid för lantbruket så har vi fortsatt stark tilltro till de gröna näringarna, säger Per Strömberg.

För frågor kontakta gärna: Per Strömberg, vd och koncernchef Lantmännen, tel: 0703-85 11 91 Per Olof Nyman, ekonomi- och finansdirektör Lantmännen, tel: 0706-57 42 47 Jenny Svederman, presschef Lantmännen, tel: 0705-87 42 34

Bokslutskommunikén finns digitalt på: http://www.lantmannen.com/ Om koncernen / Publikationer / Ekonomiska rapporter

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Lantmännen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har mer än 12 000 anställda, är verksamt i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan - från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se