Ny modern och flexibel foderfabrik i Lidköping invigd

Pressmeddelanden, 2010

PRESSMEDDELANDE 2010-06-16

Ny modern och flexibel foderfabrik i Lidköping invigd Lantmännen Lantbruk invigde den 16/6 en av Norra Europas modernaste foderfabriker. Fabriken, som ligger i Lidköping, ger säkrare produkter för Lantmännens kunder avseende både fodersäkerhet och produktkvalitet. Eftersom den nya fabriken är effektivare och mindre energikrävande kommer produktionskostnaderna att minska.
Onsdagen den 16 juni var det officiell invigning av Lantmännen Lantbruks nya foderfabrik i Lidköping, en toppmodern fullsortimentsfabrik med hög tekniknivå och flexibilitet samt låg energiförbrukning och hög automatiseringsgrad. Fabriken tillverkar foder i form av pellets, pelletskross och värmebehandlat mjöl till kor, grisar och fjäderfä.
– Lantmännen tror på svensk animalieproduktion och vi har nu investerat i en ny foderfabrik för att vi även i framtiden ska vara konkurrenskraftiga och kunna möta kundernas krav. För att lyckas med det måste vi hålla en hög produktkvalitet, vara flexibla och ha en riktigt effektiv produktion, vilket vi gör med den nya fabriken, säger Monika Lekander, divisionschef Lantmännen Lantbruk.
Ny teknik har installerats bland annat för dosering av råvaror och värmebehandling, samt för att kunna tillverka värmebehandlat mjölfoder. Tekniken i den nya foderfabriken ger säkrare produkter, höjer fodersäkerheten och ger en effektivare produktion. Värmebehandlat mjölfoder efterfrågas framför allt av kunder på gris- och värpfoder. Processen är mindre energikrävande vilket är positivt ur både miljö- och kostnadssynpunkt.

Investeringen leder till minskade kostnader för foderproduktionen eftersom två gamla fabriker i Lidköping nu är samordnade i en modern fabrik. Att den nya fabriken är mer energieffektiv samt att inga fossila bränslen används i fabriken minskar koldioxidutsläppen från fodertillverkningen i Lidköping.

Den nya foderfabriken har en kapacitet på 275 000 årston vid dygnet runt-drift och kan hantera cirka 200 produkter. Fabriken sysselsätter 20 personer.

För mer information, kontakta: Monika Lekander, divisionschef Lantmännen Lantbruk. Tel: 070-606 61 91 Lennart Nilsson, chef Produktion/Varuflöde Lantmännen Lantbruk. Tel: 070-644 11 43 Marie Andreasson, informatör Lantmännen Lantbruk. Tel: 070-689 30 20 Fakta/Lantmännen Lantbruk Inom divisionen är verksamheter samlade som utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som bidrar till ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Lantmännen Lantbruk köper spannmål och oljeväxter av Sveriges lantbrukare och säljer det vidare till kunder inom foder-, energi- och livsmedelsindustrin i Sverige och utomlands. Vi erbjuder ett komplett sortiment av växtodlingsprodukter samt utvecklar, marknadsför och säljer lantbruksväxter och utsäde. Inom Lantmännen Lantbruk utvecklar, tillverkar och säljer vi ett komplett sortiment av foder för mjölk- och köttko, gris, fågel, får, ren och häst samt utför byggnationer för lantbrukssektorn.

Lantmännen Lantbruk ingår i Lantmännen som är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Koncernen ägs av cirka 37 000 svenska lantbrukare, har drygt 10 000 anställda, är verksam i 18 länder och omsätter 35,1 miljarder kronor. Läs mer på www.lantmannen.com