Ny global standard för hållbar soja antagen

Nyheter, 2010

PRESSMEDDELANDE 2010-06-17

Ny global standard för hållbar soja antagen

The Round Table on Responsible Soy, RTRS, har antagit en ny global standard för hållbar soja. Den nya standarden omfattar både sociala, legala och miljömässiga aspekter på sojaodlingen. Beslutet, som togs med en överväldigande majoritet, innebär att det redan nästa år finns möjlighet att köpa certifierad RTRS-soja.

Den nya globala standarden innefattar bland annat: ? Bekämpningsmedel som är listade i Stockholms- och Rotterdamkonventionen får inte användas ? Nyodling av soja får inte ske på skogs- eller savannmark som är röjd efter maj 2009 ? Säker arbetsmiljö och förbättrade arbetsvillkor för arbetarna på sojaodlingarna

En viktig princip för Round Table-processen är att alla intressenter är delaktiga i arbetet på lika villkor. Intressenterna har delats in i tre grupper: producenter, industri/handel och representanter från samhället, till exempel intresseorganisationer som arbetar för miljön eller mänskliga rättigheter.

Flera av bekämpningsmedlen är förbjudna att använda redan i den nya standarden, eftersom den följer Stockholm- och Rotterdamkonventionerna. När det gäller bekämpningsmedlen parakvat, endosulfan och karbofuran inkluderar den nya standarden att en översyn för utfasning ska genomföras inom tre år.

- Vi på Lantmännen har drivit frågan att flera bekämpningsmedel som till exempel parakvat skulle vara förbjudna i den nya standarden. Men tyvärr nådde vi inte ända fram, säger Kjell Larsson fodersäkerhetsansvarig på Lantmännen.

I dagarna kom de första kraven på certifierad soja från den svenska livsmedelsmarknaden. I den nya klimatcertifieringen för mat som lanserats av Krav och Svenskt Sigill, finns krav på certifierad soja till djurfoder från och med 2013.

Fakta om RTRS Round Table on Responsible Soy består av både producenter, förädlare och handlare av sojabönor samt miljöorganisationer. För närvarande har RTRS mer än 120 medlemmar. Exempel på medlemmar är Svensk Mjölk, Unilever, WWF och Lantmännen. RTRS syfte är att skapa en global standard för uthållig sojaodling som odlas på ett ansvarsfullt sätt utan negativ inverkan på miljön.

För mer information: Kjell Larsson fodersäkerhetsansvarig Lantmännen Lantbruk, Tel: 0705-36 93 42 kjell.larsson@lantmannen.com Jenny Svederman, presschef Lantmännen, Tel: 0705-87 42 34 jenny.svederman@lantmannen.com

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi, maskin och lantbruk. Exempel på Lantmännens varumärken är Axa, GoGreen, Gooh, Hatting, Kronfågel och Kungsörnen. Lantmännen ägs av drygt 37 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, är verksamt i 18 länder och omsätter 35 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan – från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se