Miljöminister Andreas Carlgren besökte Lantmännen Agroetanol

Pressmeddelanden, 2010

PRESSMEDDELANDE 2010-04-16 Miljöminister Andreas Carlgren besökte Lantmännen Agroetanol

Miljöminister Andreas Carlgren besökte i torsdags Lantmännen Agroetanols etanolanläggning i Norrköping. Andreas Carlgren studerade produktionen av etanol och proteinråvara till foder samt diskuterade möjligheterna kring hållbar produktion och användning av biodrivmedel. Vid mötet deltog Lantmännens ordförande Thomas Bodén och Lantmännen Energis divisionschef Monika Lekander.

Med Lantmännens etanol minskar utsläppen av klimatgaser med 70 procent jämfört med bensin. Detta imponerade på Andreas Carlgren, som sade att etanolen har en given plats på både kort och lång sikt i transportsektorn. Den stora produktionspotentialen i världens jordbruk diskuterades och Andreas Carlgren instämde i att det finns en stor outnyttjad potential, inte minst i utvecklingsländerna.

Andreas Carlgren visade även stor entusiasm och intresse för anläggningen och särskilt möjligheterna att ersätta delar av importen av sojafoder med proteinråvara (agrodrank) från Lantmännen Agroetanol. Importen av sojafoder från Sydamerika har kritiserats och det finns miljö- och klimatfördelar med att ersätta delar av denna import med svensk drank.

– Det är glädjande att Andreas Carlgren tog initiativet till ett besök hos oss. Vi är väldigt stolta över att bedriva en produktion av etanol och agrodrank som håller absolut världsklass, säger Lantmännens ordförande Thomas Bodén.
– Att vi kan ersätta en betydande del av vår import av sojafoder med proteinfoder från Lantmännen Agroetanol var nytt för Andreas Carlgren. Han menade att detta är en viktig del för att skapa hållbara system för jordbruk och energi, fortsätter Thomas Bodén.

Lantmännen framförde även sina förväntningar på regeringen. Stabila politiska styrmedel är avgörande för de långsiktiga och stora investeringar som behövs för produktion av biodrivmedel. Lantmännen vill se ett planeringsmål på 20 procent förnybar energi i transportsektorn 2020, att regeringens uttalande om "stabila villkor för inhemsk produktion" infrias, samt att dagens ekonomiska styrmedel fortsätter att vara basen i den svenska energipolitiken.
– Andreas Carlgren var väldigt positiv och verkar stötta vår klimatsmarta produktion till fullo. Jag hoppas nu att han fortsätter att verka för bra politiska villkor, så att vi fortsatt kan utveckla vår hållbara produktion av etanol och proteinfoder, avslutar Thomas Bodén.

För mer information kontakta gärna: Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen energi, tel 08-657 43 14 eller alarik.sandrup@lantmannen.comLantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi, maskin och lantbruk. Exempel på Lantmännens varumärken är Axa, GoGreen, Gooh, Hatting, Kronfågel och Kungsörnen. Lantmännen ägs av drygt 37 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, är verksamt i 18 länder och omsätter 35 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan – från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se