Lantmännen Unibake stärker verksamhetsmodellen i Asien

Pressmeddelanden, 2010

PRESSMEDDELANDE 2010-05-06 Lantmännen Unibake stärker verksamhetsmodellen i Asien Lantmännen Unibake förändrar sin verksamhetsmodell i Asien. I framtiden kommer brödföretaget att fokusera sina investeringar till Europa och Nordamerika. Samtidigt kommer starka partnerskap i Japan och Korea att stödja utvecklingen på den attraktiva asiatiska marknaden.

I Japan har Lantmännen Unibake sålt 51 procent av sitt japanska försäljningsbolag till Nichirei Foods Inc., som är en av de största distributörerna av frusna livsmedel i Japan. Nichirei Foods har ambitiösa planer för Lantmännen Unibakes koncept för fryst bröd och de förväntar sig att fördubbla omsättningen inom de kommande två till tre åren.
Avtalet med Nichirei Foods innebär att Lantmännen Unibakes produkter kommer att marknadsföras genom Nichirei Foods nätverk och produkterna levereras till de största detaljhandelskedjorna, storköksbranschen och de största internationella närbutikskedjorna.
– Detta är den bästa möjliga lösningen för oss i Japan. Vi kommer att få tillgång till en mycket bredare och starkare kundbas än vi skulle kunna etablera på egen hand och vår nya partner har ingående kunskap om den japanska marknaden. Dessutom kommer vi att kunna utnyttja Nichirei Foods starka kompetens inom marknadsföring och distribution i Japan och på andra marknader i Asien. Våra förväntningar på samarbetet är höga och vi känner att Nichirei Foods stämmer perfekt med vår affärsmetod och våra grundläggande värden, säger Lantmännen Unibakes VD Bent Pultz Larsen. I Korea har Lantmännen Unibake sålt sitt koreanska försäljningsbolag till den lokala ledningsgruppen, som kommer att driva verksamheten vidare som enda agent för Unibakes produkter. Bent Pultz Larsen menar att avtalet är en lovande lösning för båda parter. Lantmännen Unibake växer sig starkare i Asien Lantmännen Unibakes beslut att fokusera på marknaderna i Europa och Nordamerika innebär inte att företaget lämnar den asiatiska marknaden. – Vi beslöt att det var dags att ta nästa steg i utvecklingen av vår verksamhet i Asien och med den nya verksamhetsmodellen i Japan och Korea har vi stärkt vår position, förklarar Bent Pultz Larsen, som är nöjd med den erfarenhet som Unibake har skaffat sig genom sin långa närvaro i de två länderna. – Vår erfarenhet från Asien har varit värdefull och har bidragit till att öka vår kompetens. Exempelvis har de japanska kundernas mycket stränga krav på livsmedelssäkerhet gjort att vi blivit ledande inom brödbranschen när det gäller livsmedelssäkerhet. Vi har implementerat de japanska standarderna i de flesta av våra bagerier och ligger därmed före konkurrenterna, säger Bent Pultz Larsen. För mer information kontakta gärna: Presschef Jesper Skovlund + 45 23 68 51 48 jesper.skovlund@lantmannen.com Om Lantmännen Unibake Lantmännen Unibake är en ledande internationell bagerikoncern med stor expertis inom frysta och färska bakprodukter för storkök och detaljhandel. Tillsammans med våra kunder runt om i världen bakar vi in glädje i människors liv. En produkt från Lantmännen Unibake är nybakad när kunden behöver det. Med ett komplett sortiment av bröd, snabbmatsprodukter, danska wienerbröd och croissanter finns ett alternativ för varje måltid och alla situationer. Vår målsättning är att göra bröd till en god affär för våra kunder med hjälp av produkter av hög kvalitet och oöverträffade lösningar – alltid med utgångspunkt i ett hållbart tankesätt, sunt uppförande och god livsmedelssäkerhet. Med 30 toppmoderna industribagerier i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Polen, Belgien, Tyskland, Ryssland, Storbritannien och USA innehar vi en ledande position på brödmarknaden. Våra 4 000 medarbetare inom produktion, försäljning, utveckling och support runt om i världen arbetar hårt för att föra brödets traditioner och potential in i framtiden. Lantmännen Unibake ägs av svenska lantbrukare genom Lantmännen-koncernen, som ansvarar för livsmedelsproduktion från jord till bord. Därmed är vår verksamhet fast förankrad i en omsorg om naturen och respekt för resurser och råvaror. Mer information finns på: www.lantmannen-unibake.com Om Nichirei Foods Nichirei Corporation är ett holdingbolag och dess dotterbolag, Nichirei Foods Inc., är en av Japans främsta tillverkare av frusna livsmedel och är ledande inom kylförvaring. Bland företagets produkter finns frysta livsmedel, en bransch där Nichirei Foods är ledande i Japan, acerolaprodukter, vakuumförpackade livsmedel, konserverade livsmedel och hälsokost. Nichirei-koncernens nätverk är unikt inom livsmedelsbranschen i landet. Det omfattar alla delar från inköp av råvaror till bearbetning och distribution. Nichirei Corporation har 68 dotterbolag och filialer i nio länder och är indelat i sex enheter: bearbetade livsmedel, logistik, havsprodukter, kött och fågel, fastigheter och övrigt (biovetenskap och administration). Företaget grundades 1945. Mer information finns på www.nichirei.co.jp/english