Lantmännen Maskin inleder förändringsarbete i säljorganisationen

Nyheter, 2010

PRESSMEDDELANDE 2010-02-10

Lantmännen Maskin inleder förändringsarbete i säljorganisationen

Lantmännen Maskin presenterar ett förslag om förändrad uppdelning av produktsortimentet mellan sina två säljteam. Målet är att öka säljarnas produktkompetens inom sitt ansvarsområde och erbjuda kunderna en mer individuellt anpassad maskinlösning.

Sedan 2005 har säljkåren inom Lantmännen Maskin varit indelad i två team, det ena teamet har ansvarat för Claas-traktorn, det andra teamet har representerat hela det övriga produktsortimentet.

För att få en bättre geografisk täckning för hela produktutbudet, samt ge säljkåren en ökad spetskompetens och en mer rådgivande funktion, har Lantmännen Maskin presenterat ett förslag gällande omfördelning av produktansvaret mellan de bägge säljteamen. Förslaget innebär att det ena säljteamet kommer att ansvara för hela Claas-programmet, traktorer och skördemaskiner, samt produkter relaterade till jordbruket. Det andra teamet specialiseras på traktorer, Valtra och Fendt, samt skog, men kommer även att ha ett visst produkterbjudande till jordbruket.

MBL-förhandling har inletts. Arbetet kommer att pågå under våren och beräknas vara klart under april månad.
För frågor kontakta gärna: Lennart Edling, vd Lantmännen Maskin, tel. 040-38 64 82 Magnus Rockler, försäljningschef Lantmännen Maskin, tel. 040-38 64 93Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännen-ägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Lantmännen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har mer än 12 000 anställda, är verksamt i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan - från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se

Lantmännen Maskin AB Maskinbolaget för lantbruksmaskiner ansvarar i Sverige för hela kedjan från inköp till försäljning och har genom sina dotterbolag distributionsansvar för Danmark och Norge. Maskinbolaget representerar ett komplett produktsortiment där bl a varumärkena Valtra, Fendt och Claas ingår. Antal anställda är 900 och omsättningen uppgår till drygt 4,5 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannenmaskin.se