Lantmännen Lantbruk säljer sin andel i Agrico Nordic

Pressmeddelanden, 2010

Lantmännen Lantbruk säljer sin andel på 49 procent i Agrico Nordic AB till samarbetspartnern Agrico Holding B.V. Överlåtelsen gäller från den 23 december 2010.

Agrico Nordic arbetar med produktion och marknadsföring av potatisutsäde i Sverige. Bolaget bildades 2009 gemensamt av Lantmännen Lantbruk och den holländska utsädeskoncernen Agrico. Agrico är ett av Europas största företag i potatisbranschen och är verksamt inom förädling, produktion, marknadsföring och försäljning av potatisutsäde och potatis.

– Efter noggrann utvärdering har vi kommit fram till att Agrico har de bästa förutsättningarna att själva ta hand om potatisutsädesaffären. De har stort kunnande och lång erfarenhet inom området och de har en tydlig strategi för att öka potatisverksamheten i Sverige, säger Monika Lekander, divisionschef Lantmännen Lantbruk.

I samband med att Agrico blir ensam ägare till bolaget tar Agrico Nordic över all försäljning av potatisutsäde i Sverige från Lantmännen Lantbruk.

– Genom förvärvet får Agrico en möjlighet att ytterligare förstärka sitt partnerskap med Sveriges kunniga potatisodlare. I nära samarbete med de svenska odlarna kommer Agrico Nordic att utöka sin produktion och marknadsföring av såväl Agricos egna potatissorter som de som kommer från Agricos partners, säger Jan van Hoogen, Vd för Agrico Holland.

Lantmännen SW Seed B.V. i Holland kommer fortsatt att förädla potatisutsäde för den internationella marknaden och marknadsföra sina sorter i nära samarbete med Agrico.

– Agrico är en viktig samarbetspartner för oss, och samarbetet med dem på den internationella marknaden påverkas inte av försäljningen av vår andel i Agrico Nordic, säger Monika Lekander.

Mer information om Agrico Nordic finns på www.agriconordic.com