Lantmännen Lantbruk effektiviserar spannmålshanteringen

Pressmeddelanden, 2010

PRESSMEDDELANDE 2010-10-07

Lantmännen Lantbruk effektiviserar spannmålshanteringen Förutsättningarna på den svenska spannmålsmarknaden förändras. För Lantmännen Lantbruk är det viktigt att ha en effektiv och konkurrenskraftig spannmålshantering som samtidigt håller hög servicenivå. Därför gör vi nu en effektivisering som innebär att 17 mottagningsplatser drivs som säsongsanläggningar, 18 anläggningar hålls öppna året om och tre stängs helt.

En plan, som ökar Lantmännen Lantbruks konkurrenskraft med 35 miljoner kronor har tagits fram. Den innebär att: ? anläggningarna i Alstad, Klagstorp, Kvänum, Tidan, Uddevalla, Visby och terminalen i Norrköping kommer att drivas som säsongsanläggningar ? anläggningen i Kalmarsand ersätts med en mottagningsplatta under skörd ? spannmålsanläggningarna i Stockholm, Tierp och Vintergatan i Malmö avvecklas

Lantmännen Lantbruk ser också över bemanningen i samtliga spannmålsanläggningar. Totalt kommer cirka 40 tjänster att beröras av förändringen.

– En effektiv spannmålshantering med en bibehållen hög servicenivå är ett måste för att vi ska uppnå långsiktig konkurrenskraft med tillfredsställande lönsamhet. Tyvärr innebär denna förändring att vi måste dra ner på personal, men Lantmännen Lantbruks uppdrag är tydligt. Vi ska vara lantbrukarens bästa affärspartner, säger Monika Lekander, chef Lantmännen Lantbruk.

Lantmännen Lantbruk har efter effektiviseringen 35 mottagningsplatser under skörd och 18 anläggningar som är öppna året runt. Förändringen innebär alltså att det endast blir två mottagningsplatser färre under skörd nästa år.

– Genom att ha fler säsongsanläggningar kan vi till en lägre kostnad även framöver ha en hög mottagningsservice, särskilt under skörd, säger Lennart Nilsson, chef Produktion/Varuflöde på Lantmännen Lantbruk.

Förändringen ska MBL-förhandlas och kommer att gälla från den 31 december 2010.

För mer information, kontakta: Monika Lekander, divisionschef, Lantmännen, division Lantbruk, 070-606 61 91.
Lennart Nilsson, chef Produktion/Varuflöde, Lantmännen, division Lantbruk 070-644 11 43.
Fakta/Lantmännen Lantbruk Inom divisionen är verksamheter samlade som utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som bidrar till ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Lantmännen Lantbruk köper spannmål och oljeväxter av Sveriges lantbrukare och säljer det vidare till kunder inom foder-, energi- och livsmedelsindustrin i Sverige och utomlands. Vi erbjuder ett komplett sortiment av växtodlingsprodukter samt utvecklar, marknadsför och säljer lantbruksväxter och utsäde. Inom Lantmännen Lantbruk utvecklar, tillverkar och säljer vi ett komplett sortiment av foder för mjölk- och köttko, gris, fågel, får, ren och häst samt utför byggnationer för lantbrukssektorn.

Lantmännen Lantbruk ingår i Lantmännen som är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Koncernen ägs av cirka 37 000 svenska lantbrukare, har drygt 10 000 anställda, är verksam i 18 länder och omsätter 35,1 miljarder kronor. Läs mer på www.lantmannen.com