Lantmännen effektiviserar fodertillverkningen

Pressmeddelanden, 2010

PRESSMEDDELANDE 2010-02-19

Lantmännen effektiviserar fodertillverkningen Division Lantbruk har fått i uppdrag av Lantmännens lantbruksstyrelse att inleda MBL- förhandlingar angående nedläggning av företagets foderfabrik i Norrköping. Genom detta kan Lantmännen sänka kostnader och erbjuda sina kunder lägre foderpris.

Lantmännen Lantbruk har de senaste åren haft en trendmässig volymminskning på foderområdet som en effekt av att efterfrågan ökar på mer koncentrerade produkter och att den totala animalieproduktionen i Sverige minskat. Därför inleds nu förhandlingar om att lägga ner foderfabriken i Norrköping.

– Detta kommer att gynna våra kunder. Vårt främsta syfte med denna åtgärd är att kunna erbjuda samtliga våra kunder ett högkvalitativt foder till lägsta möjliga pris. Som ett led i förändringen kommer även fraktkostnadsmodellen förändras så att det inte påverkar kund vilken fabrik fodret kommer ifrån, säger Micael Sundström, chef Marknad på Lantmännen Lantbruk.

– Vi har de senaste åren haft en hög investeringstakt i vår fodertillverkning, men med tanke på att volymen trendmässigt minskar så kan vi inte långsiktigt reinvestera och underhålla samtliga fabriker. Genom att koncentrera tillverkningen till färre foderfabriker kan vi minska våra totala tillverknings- och transportkostnader, säger Lennart Nilsson, chef för Produktion/Varuflöde på Lantmännen Lantbruk.

Eftersom fabriken i Norrköping drivs med olja kommer nettoeffekten, trots något ökade transporter, att bli minskade CO²-utsläpp med cirka 650 ton/år.

Kunder i området runt Norrköping kommer i framtiden att få foder från Lantmännen Lantbruks fabriker i Västerås, Lidköping och Falkenberg.

Förändringen i Norrköping berör 11 medarbetare.

Vid frågor kontakta gärna: Micael Sundström, chef Marknad, Lantmännen Lantbruk, tel. 0705-18 60 25 Lennart Nilsson, chef Produktion/Varuflöde, Lantmännen Lantbruk, tel. 0706-44 11 43 Margareta Helander chef Marknad/Foder, Lantmännen Lantbruk, tel. 0706-52 09 50 Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har mer än 12 000 anställda, är verksamt i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se/lantbrukare