Höga spannmålspriser ger dyrare mjöl, bröd, gryn och pasta

Pressmeddelanden, 2010

PRESSMEDDELANDE 2010-09-17 Höga spannmålspriser ger dyrare mjöl, bröd, gryn och pasta Kvarnindustrin runt om i världen höjer sina priser på grund av dramatiska prisökningar på spannmål. En kraftig prishöjning är oundviklig även i Sverige.

Långvarig torka i Ryssland, Ukraina och Kazakstan samt oro över kvaliteten i norra Europa har lett till kraftigt ökade världsmarknadspriser.

Priserna på spannmål i Europa har ökat med 90 procent sedan ifjol och merparten av ökningen har skett sedan 1 juli i år. Under samma period har kronan förstärkts mot euron med 10 %, vilket motverkar effekten något.

Priserna närmar sig rekordnivåerna från säsongen 2007/2008.

För kvarnindustrin innebär det kraftigt ökade kostnader och en prishöjning på alla spannmålsbaserade produkter är oundviklig. Störst höjningar blir det på mjöl och gryn, där spannmål utgör 70-80 % av totalkalkylen, men även bröd, müsli och pasta påverkas.

Svensk kvarnindustri är inget undantag utan tvärtom finns här stora kvalitetsproblem. Den spannmål som skördades tidigt är bra men sedan kom mycket regn, vilket har skadat kvaliteten på spannmålen. Det råder stor osäkerhet om tillräckliga mängder finns i Sverige eller om vissa volymer behöver importeras.

– Just nu pågår ett omfattande arbete med att söka efter och analysera bra brödspannmål. Eftersom våra grannländer också har kvalitetsproblem är konkurrensen stor på bra partier, säger Niklas Svensson, ordförande för Svensk Kvarnförening.

Bakgrund Under säsongen 2007/2008 nådde spannmålspriserna all time high (över 280 euro/ton på Matif- börsen) främst orsakat av en låg global skörd och därmed kraftigt sjunkande lager. Därefter har det varit två år med goda skördar och en påspädning av världslagret och stadigt sjunkande priser.

I år har framförallt Ryssland haft problem med långvarig värme och torka vilket har lett till kraftigt minskande skördar. Även Ukraina och delvis Kazakstan har haft liknande förutsättningar. Dessa tre länder med Ryssland i spetsen är normalt viktiga aktörer på exportmarknaden för spannmål men är nu ute ur spelet. Ryssland har infört exportstopp som eventuellt gäller ända till nästa höst.
Till detta kommer stora kvalitetsproblem i odlingarna i norra Europa innefattande Tyskland, Polen, Danmark, Baltikum, Finland, Norge och Sverige. En torr sommar följt av mycket regn under skördeperioden har medfört stor oro för att stora delar av skörden inte kan användas som brödspannmål. Det har gett ytterligare bränsle till prisuppgången.

Sverige har drabbats dels på grund av en kall och snörik vinter, som orsakade omfattande utvintringsskador i odlingarna, och dels på grund av regn i samband med skörd, med kvalitetsproblem som följd. Skördeprognosen indikerar en minskning i volym med 8 %, men stor osäkerhet råder kring hur stor andel som håller tillräckligt bra kvalitet.

Läget är betydligt bättre i främst USA och Kanada men stora lager och stora skördar där har hittills inte förmått lugna marknaderna.

För frågor kontakta gärna en av följande medlemmar i Svensk Kvarnförening: Niklas Svensson, Strängnäs Valskvarn, 070-691 11 41 Peo Crona, Lantmännen Cerealia, 070-581 00 23 Magnus Wall, Farina AB, 070-552 81 88 Fakta/ Svenska Kvarnföreningen Svenska Kvarnföreningen har till ändamål att vara en sammanslutning av företag inom kvarnindustrin i Sverige med syfte att främja utvecklingen inom kvarnindustrin samt att tillvarata medlemmarnas allmänna branschintresse. För mer information se www.kvarn.se.