Exportframgång för Lantmännen BioAgri och ThermoSeed

Nyheter, 2010

Andra landet i världen efter Sverige att storskaligt börja använda ThermoSeed metoden är Norge. Efter sex års utvärdering har nu norska Felleskjöpet Agri SA beställt två processlinjer till sin utsädesanläggning på Holstad.  Målet är att kunna behandla ca 25 000 ton utsäde per år. Utrustningarna är av samma typ som används i Lantmännens anläggning i Skara.

Att ersätta en stor del av sin kemiska betning med ThermoSeed är ett strategiskt val som ger Felleskjöpet en unik position i världen. Beslutet grundar sig på en noggrann analys av både marknad, teknik och effektivitet. 
 ”Når det inte lengre er behov for kemisk bejdsing på store delar av utsädesvolumet, gir det praktiske og miljømessige gevinster både for kundene og for Felleskjøpet. Med sentralisert produksjon, og høy andel av vårutsäde, ligger forholdene godt tilrette for en rasjonell produksjon basert på en framtidsrettet teknologi,” säger Arnfinn Sjøseth, Industrisjef plantekultur. 

Investeringen är värd 17 Milj NOK och till det kommer en licens och supportavtal med Lantmännen BioAgri. En viktig förutsättning för att affären blev av var att Lantmännens ThermoSeed-anläggning i Skara använts i många år med mycket gott resultat.

”Det här är det definitiva genombrottet för internationalisering av ThermoSeed metoden säger Kenneth Alness”, VD på Lantmännen Bio Agri AB och Incotec Sweden AB. ”Intresset är stort i flera världsdelar och för olika grödor, då är det roligt att just Felleskjöpet tar täten som varit med så länge i utvecklingsarbetet”.

ThermoSeed metoden är en effektiv och miljövänlig metod för att behandla utsäde med varm fuktig luft och helt utan tillsats av kemikalier. ThermoSeed utvecklades av Uppsalabolaget SeedGard AB  som ägdes av bl a Lantmännen, SLU och Anders Wall. Idag står Lantmännen och Incotec för den fortsatta utvecklingen och internationella lanseringen.