Vem blir svensk majsmästare 2009?

Pressmeddelanden, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-03-02

Vem blir svensk majsmästare 2009? Majs är en gröda på rejäl frammarsch i Sverige och Lantmännen Lantbruk har majs i fokus för årets odlingstävling. Ambitionen med tävlingen är att deltagarna ska kunna testa tankar och idéer om hur man kan öka skörden och lönsamheten i majsodlingen. De två lag som odlar fram kärn- respektive ensilagemajs till bästa odlingsnetto blir svenska majsmästare 2009, och delar på vinstsumman som kan bli upp till 120 000 kronor.

I samarbete med Hushållningssällskapet Malmöhus, HIR Malmöhus och Partnerskap Alnarp arrangerar Lantmännen Lantbruk odlingstävlingen "Svensk majsmästare 2009".

– Med majs i foderstaten kan Sveriges lantbrukare producera mjölk billigare. Vårt syfte med tävlingen är att öka intresset och kunskapen kring majsodling, eftersom vi ser en framtid för majsodling i Sverige, säger Kjell Gustafsson, utvecklingschef Växtodling, Lantmännen Lantbruk.

Eftersom intresset är stort för majsodling till såväl ensilage som till kärnskörd så består tävlingen av två delar: en för ensilagemajs och en för kärnmajs. För båda delarna gäller att man kan välja sort, utsädesmängd, gödsling, ogräsbekämpning och växtskydd. Tävlingsfältet har karterats på jordart och växtnäringsinnehåll så att de tävlande kan bedöma växtnäringsbehov så bra som möjligt.

Tävlingen hålls i Borgeby i Skåne, men lag från hela Sverige kan delta eftersom laget via e-post skickar in vilka åtgärder de vill ha utförda på fältet. Försöksutförare är Hushållningssällskapet Malmöhus försökspatrull.

Vinnare blir de som har störst odlingsnetto, det vill säga störst skillnad mellan skördeintäkt (skördad mängd och skördad kvalitet) och odlingskostnad. Odlingskostnaden består främst av kostnaden för utsäde, gödsel, ogräs- och växtskyddsmedel, men även körkostnader för gödsling och ogräsbehandling kommer att belasta resultatet. Vinnare och de mest lönsamma strategierna kommer att presenteras före jul.

I tävlingen finns plats för maximalt 40 deltagare. Deltagare kan vara enskild lantbrukare, rådgivare, säljare eller olika grupper, företag och föreningar. Deltagaravgiften är 5 000 kronor. Den totala prispotten är 120 000 kronor vid 40 deltagande lag.

Sista anmälningsdag är 15 mars. Mer information om tävlingen finns på www.lantmannen.se/lantbrukare.

Vid frågor kontakta Kjell Gustafsson, utvecklingschef Växtodling, Lantmännen Lantbruk, telefon 070-624 00 36 Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har mer än 12 000 anställda, är verksamt i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och på www.lantmannen.se