SW Seed etablerar nytt samägt växtförädlingsföretag med SAS Maison Florimond Desprez och Elsoms Seeds Ltd.

Pressmeddelanden, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-07-02

SW Seed etablerar nytt samägt växtförädlingsföretag med SAS Maison Florimond Desprez och Elsoms Seeds Ltd.

Svalöf Weibull AB, internationellt känt som SW Seed, har startat ett gemensamt företag tillsammans med SAS Maison Florimond Desprez i Frankrike och Elsoms Seeds Ltd i Storbritannien, för förädling, produktion och marknadsföring av höstraps för den europeiska marknaden. SW Seed är majoritetsägare i det nya företaget som kommer att heta SW Winter Oilseed AB.

SW Seed bedriver ett framgångsrikt förädlingsprogram för höstraps och är väletablerat på den europeiska marknaden. Nyligen har sorterna Vision, Goya och Galileo introducerats i flera länder.

Florimond Desprez och Elsoms Seeds har sedan 1995 ett samarbete för förädling av höstraps och har nu ett stort antal sorter i nationella försök.
SW Seed, Florimond Desprez och Elsoms Seeds sammanför nu sina program för att utveckla ett höstrapsprogram med större konkurrenskraft för hela den europeiska marknaden. Det nya företaget kommer att inrikta sin förädling både mot hybrider och konventionella sorter. De samlade resurserna kommer att möjliggöra mer omfattande urval och försök, för att kunna hitta det bästa materialet för varje enskilt lands odlingsbetingelser och marknad. De sorter som parterna för närvarande har på marknaden eller i officiella försök kommer inte att ingå i samarbetet.

– Höstraps är mycket viktigt för SW Seed. Vi är glada över att Florimond Desprez och Elsoms Seeds slår sig samman med oss för att utveckla den här verksamheten ytterligare, säger Monika Lekander, VD för Svalöf Weibull och det nya företaget.

– De totala investeringarna för den höstrapsförädling som avses kommer att ge mycket konkurrenskraftiga höstrapssorter, vilka kommer att lanseras på de europeiska huvudmarknaderna, fortsätter Monika Lekander.
François Desprez, VD för Florimond Desprez säger att "de tre parternas förädlingsprogram kompletterar varandra väl, vilket innebär att SW Winter Oilseed AB får stora möjligheter att lyckas på marknaden för höstraps, där konkurrensen är mycket hög".
– Vi på Elsoms ser verkligen fram emot det här samarbetet. Det kommer att ge oss ett mycket större urval för marknaden i Storbritannien, så att våra kunder får ännu fler och bättre sorter, säger Anthony Keeling, VD för Elsoms Seeds Ltd.


För frågor kontakta gärna: Monika Lekander, VD för Svalöf Weibull AB, telefon +46 (0)706 06 61 91 Francois Desprez, VD för Maison Florimond Desprez, telefon + 33 (0)320 84 94 90 Anthony Keeling, VD för Elsoms Seeds Ltd, telefon +44 (0)1775 715 000

Om Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Lantmännen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har mer än 12 000 anställda, är verksamt i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan - från jord till bord.

Om Svalöf Weibull SW Seed är ett internationellt växtförädlingsföretag som utvecklar och marknadsför utsäde. Kärnverksamheten i SW Seed är att utveckla nya sorter av lantbruksväxter och företaget har egen förädling på stationer i Sverige, Tyskland och Holland. SW Seed arbetar över hela världen men de viktigaste marknaderna finns i Nord- och Centraleuropa.
Om Florimond Desprez SAS Maison Florimond Desprez är en del av Florimond Desprez, en familjeägd koncern som är ett av Frankrikes största utsädesföretag och har verksamhet inom förädling, produktion och marknadsföring av sockerbetor, stråsäd, vallväxter och oljeväxter. Om Elsoms Seeds Ltd Elsoms Seeds Ltd är ett stort engelskt utsädesföretag som är specialiserat på förädling, försök och distribution av jordbruks- och trädgårdssorter för marknaden i Storbritannien.

Ladda ned filer här