Regeringen sätter fega mål för förnybara drivmedel

Nyheter, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-02-05

Regeringen sätter fega mål för förnybara drivmedel

- Regeringen visar alltför låga ambitioner när man i dag presenterar ett mål på 10 procent förnybar energi i transportsektorn år 2020, säger Joakim Säll, affärsområdesansvarig Lantmännen Energi.

I dagens energi- och klimatöverenskommelse presenterar regeringen flera mål för år 2020 som ligger högre än målen i EU:s nyligen beslutade energi- och klimatpaket.

- Därför är det obegripligt att man inte sätter ett högre mål även för transportsektorn. Redan i dag ligger Sverige på omkring fem procent förnybar energi och denna procentsats hade enkelt kunnat fördubblas. Varför ska vi vänta elva år? säger Joakim Säll.

- Regeringens målsättningar blir än mer obegripliga när man samtidigt säger att Sveriges fordonsflotta bör vara oberoende av fossila bränslen år 2030. Hur ska transportsektorn klara en omställning från 10 till 100 procent på endast tio år? Det vore mycket bättre att börja denna nödvändiga omställning så fort som möjligt, säger Joakim Säll.

Enligt dagens dokument från regeringen kan Sverige vara världsledande i omställningen från fossil fordonsenergi, bland annat genom utveckling av biodrivmedel.
- Sverige är redan långt framme, men kortsiktiga politiska spelregler och vaga ambitioner från regeringen, gör att många svenska initiativ riskerar att läggas på is, säger Joakim Säll.

Lantmännen har Sveriges enda storskaliga produktion av drivmedelsetanol - en produkt med energiutbyte i världsklass och 70-80-procentig minskning av växthusgasutsläpp.
- Trots det gör regeringen just nu vad man kan för att slå undan benen för vår tillverkning i Norrköping och tvinga etanolen utomlands. I stället vill man importera lågtullad etanol från Brasilien. Det är klart att vi frågar oss hur regeringen egentligen ser på utvecklingen av inhemska och närproducerade förnybara drivmedel, säger Joakim Säll.

För ytterligare information kontakta gärna: Joakim Säll, vd Lantmännen Agroetanol och affärsområdeschef Lantmännen Energi tel. 0738-15 52 01 Fakta/Lantmännen Energi Lantmännen Energi är ett av Sveriges ledande energibolag och har en nyckelroll i omställningen till förnybar energi. Våra produkter och tjänster utvecklas med omsorg om människa, miljö och maskin. Etanol, biodiesel, fjärrvärme, värmepellets, salix, smörjmedel, alkylatbensin samt drivmedels- och kreditkort är huvudaffärer. Varumärkena heter Aspen och Agrol.
Lantmännen Energi ingår i Lantmännen som är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Koncernen ägs av 42 000 lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i ett tjugotal länder och omsätter 36 miljarder kronor. Läs mer på www.lantmannen.com