Pressmeddelande: Lantmännen lanserar optionsavtal för odlare

Pressmeddelanden, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-06-23

Lantmännen lanserar optionsavtal för odlare Lantmännen Lantbruk har de senaste åren legat i framkant när det gäller utveckling av affärsmodeller för spannmålshandeln i Sverige. Flera olika avtalsmodeller har tagits fram, bland annat terminsavtal. Nu tar Lantmännen ytterligare ett steg och lanserar optionsavtalet, en flexiblare variant av terminshandel.

En odlare i Sverige kan idag välja bland flera olika avtalsmodeller när han ingår ett avtal med Lantmännen. Beroende på hur odlaren vill göra kan han välja pool-, spot- eller terminsavtal. Dessa olika avtal gör det möjligt för en odlare att ha kontroll över sin egen spannmålsaffär och att välja hur riskerna ska spridas.

För att terminsavtalet ska bli ännu mer attraktivt för odlaren lanserar nu Lantmännen Lantbruk optionsavtal för oljeväxter, en tjänst där odlaren kan välja att låsa priset på en högre nivå, om marknaden skulle stiga. Det fungerar alltså som ett terminsavtal med möjlighet att justera avtalat pris vid prisuppgång.

När som helst mellan avtalsteckning och sista noteringsdag för vald termin kan odlaren låsa priset. Om inte odlaren själv gjort en aktiv prislåsning av optionsavtalet låser Lantmännen automatiskt priset sista noteringsdagen för den valda terminen, men bara om priset är högre än det först säkrade priset.

– Den stora fördelen med optionsavtalet är att odlaren som sitter med ett säkert pris genom terminsavtalet har möjligheten att låsa priset på en högre nivå om priset går upp, säger Per Germundsson, produktmarknadschef vete/råg, Lantmännen Lantbruk.

Optionsavtalet lanseras i samband med Borgeby Fältdagar där Lantmännen är en av de stora utställarna. Till en början lanseras optionsavtalet för oljeväxter, men senare kommer även andra grödor att omfattas.

– Lantbrukarna har allt att tjäna på att använda sig av optionsavtalet. Genom att Lantmännen ligger i framkant fortsätter vi att utveckla affärsmöjligheterna för spannmålshandeln i Sverige, säger Per Germundsson.

Vid frågor kontakta Göran Karlsson, produktmarknadschef havre/raps, Lantmännen Lantbruk, telefon 070-546 13 85 Per Germundsson, produktmarknadschef vete/råg, Lantmännen Lantbruk, telefon 070-688 53 65 Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har mer än 12 000 anställda, är verksamt i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se/lantbrukare