Pressmeddelande från Lantmännen: Medvetna foderval möjliga med närproducerade foder

Pressmeddelanden, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-09-24

Medvetna foderval möjliga med närproducerade foder Lantmännen Lantbruk arbetar för att minska klimatpåverkan från sina produkter och ger därmed lantbrukarna möjlighet att göra klimatmedvetna val. Ett led i detta arbete är att erbjuda närproducerade foder för köttdjur och mjölkkor.

Produkterna marknadsförs under samlingsnamnet Nötfor Nära och i dessa garanterar Lantmännen Lantbruk att det inte ingår några råvaror odlade utanför Europa. Vid klimatberäkning av Nötfor Nära-produkterna syns det att de har en lägre belastning på miljön än motsvarande produkter utan geografiska begränsningar för råvarorna.

Nötfor Nära-produkterna är ett alternativ för den medvetne producenten.
– Vi vill erbjuda lantbrukaren valfrihet i sin produktion. Den viktigaste faktorn för att minimera sin påverkan på miljön är effektivitet i produktionen. Därtill har vi tagit fram Nötfor Nära-produkterna för dem som ytterligare vill arbeta för en minskad klimatpåverkan via fodret, säger Margareta Helander, utvecklingschef foder, Lantmännen Lantbruk.

Lantmännen Lantbruk erbjuder de foder som kunderna efterfrågar och vill bidra till att skapa så god lönsamhet som möjligt i kundernas animalieproduktion.
– Vårt val av råvaror sker utifrån vilken effekt fodret ska ha för djuren, samt att fodret ska vara prisvärt för lantbrukaren. Vad lantbrukaren vill uppnå med sin produktion avgör vad han eller hon väljer för foder, förklarar Margareta Helander.

Lantmännen Lantbruk vill vara en trygg foderleverantör och alla foder i produktsortimentet ska finnas att beställa året om. Anledningen till att Europa är bas för råvarorna till Nötfor Nära-sortimentet är att den inhemska produktionen idag inte täcker det svenska behovet av foderråvaror.

Produkter Nötfor Galant Nära – foder till köttproducerande djur i alla åldrar Nötfor Solid Nära – färdigfoder till mjölkkor Nötfor Unik Nära – koncentrat till mjölkkor

Vid frågor kontakta Margareta Helander, utvecklingschef foder, Lantmännen Lantbruk, telefon 070-652 09 50 Sven Hellberg, produktchef köttdjur, Lantmännen Lantbruk, telefon 070-564 64 89 Christina Nyemad, produktchef mjölkkor, Lantmännen Lantbruk, telefon 070-319 96 35

Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har mer än 12 000 anställda, är verksamt i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se