Per Wigh ny vd i Sveriges Djurbönders Tillväxtbolag

Pressmeddelanden, 2009

Per Wigh tillträder den 1 september som ny vd för Sveriges Djurbönders Tillväxtbolag, Lantmännen Lantbruks och Scan AB:s gemensamma bolag som verkar för att stimulera tillväxt inom svensk djuruppfödning.

Lantmännen Lantbruk och Scan AB vill bidra till att utveckla svensk animalieproduktion, och satsar därför gemensamt i Sveriges Djurbönders Tillväxtbolag (Tillväxtbolaget). Bolaget har som affärsidé att tillföra kapital och kunskap för att medverka till att etablera nya, moderna, bondeägda animalieproduktionsanläggningar.

Per Wigh, 58 år, från Söderköping har utsetts till ny vd för Tillväxtbolaget efter Mats Roos, som går vidare till en tjänst som lantbruksansvarig för Österlen hos Färs och Frosta Sparbank. Per Wigh tillträder som vd den 1 september.

Per arbetar i dag som försäljningschef Nötfor inom Lantmännen Lantbruk. Han har många års erfarenhet från Lantmännen och olika ledande befattningar inom marknadsområdet.

– Per Wigh har lång erfarenhet från kontakter med lantbruksföretag med olika animalieproduktionsinriktningar, och han har stor kunskap om lantbruksföretagande och kreditfrågor. Dessutom har han ett brett nätverk i branschen. Det känns därför väldigt positivt att Per blir ny vd för Tillväxtbolaget, säger Lennart Nilsson, styrelseordförande i Sveriges Djurbönders Tillväxtbolag.

– Jag ser fram emot utmaningen att vidareutveckla verksamheten i Tillväxtbolaget, som har en roll i att bidra till att främja tillväxten inom svensk animalieproduktion. Vi ser att det finns ett fortsatt behov av tillgång till riskkapital, i dessa tider kanske i ännu högre utsträckning än tidigare, säger Per Wigh.

Vid frågor kontakta Lennart Nilsson, Lantmännen Lantbruk, telefon 070-644 11 43 Runar Gustafsson, Scan AB, telefon 070-200 01 98

Bild på Per Wigh finns att hämta på www.lantmannen.com under Press & Media/Pressbilder

Fakta/Sveriges Djurbönders Tillväxtbolag Sveriges Djurbönders Tillväxtbolag ägs gemensamt och till lika delar av Lantmännen Lantbruk och Scan AB. Tillväxtbolaget kan engagera sig i investeringar i kött-, mjölk- och fjäderfäproduktion, antingen genom att gå in som delägare vid större investeringar eller genom att låna ut riskvilligt kapital, då andra kreditgivare saknas. Målet är att lantbrukaren löser ut Tillväxtbolaget efter cirka fem år när produktionen stabiliserats och genererar vinst. Tillväxtbolagets verksamhet ska vara självbärande. Läs gärna mer på www.sdt.mu