Ola Skinnarmo tar med sig Aspen alkylatbensin genom Nordostpassagen

Pressmeddelanden, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-06-17

Ola Skinnarmo tar med sig Aspen alkylatbensin genom Nordostpassagen

Äventyraren Ola Skinnarmo ska under de närmaste tre månaderna segla genom Nordostpassagen till Berings sund. I packningen finns 150 liter Aspen alkylatbensin som bidrar till att göra expeditionen miljöneutral.

Den 15 juni begav sig Ola Skinnarmo med sin segelbåt Explorer of Sweden från Stockholm och i mitten av september beräknas expeditionen nå Berings sund. Resan sker 130 år efter den svenske upptäcktsresande Adolf Erik Nordenskiölds historiska seglats utmed Europas och Asiens ishavskust. En stor skillnad mellan expeditionerna är att mycket av isen har smält bort på grund av den globala uppvärmningen.

"Målet med vår expedition är att på ett miljöneutralt sätt genomföra en stor, spännande strapats. Visualisera de skrämmande förändringar som sker i Arktis sårbara miljö och viktigast, inspirera människor att dra sitt strå till stacken, står att läsa på Ola Skinnarmos webbplats.

Aspen alkylatbensin bidrar till att göra Skinnarmos expedition miljöneutral. Bränslet kommer att användas vid landstigningarna, till elverken och till följebåten. Aspen alkylatbensin är ett extra rent motorbränsle som i stort sett är fritt från de skadliga ämnena bensen och andra aromater. Jämfört med vanlig bensin minskar föroreningarna i vattnet upp till 300 gånger och de giftiga ämnena är 99 procent färre.

– Vi är stolta över att Aspen alkylatbensin är med på denna krävande expedition. Det visar att vår produkt håller en hög nivå både vad gäller kvalitet och miljöanpassning, säger Mats Uhrlander, marknadsansvarig Norden på Lantmännen Aspen.

Fakta Läs mer om Ola Skinnarmos expedition på www.skinnarmo.com.
Läs mer om Aspen alkylatbensin på www.aspen.se.

För ytterligare information kontakta gärna: ? Mats Uhrlander, marknadsansvarig Norden, Lantmännen Aspen, tel. 0708-23 50 09 ? Birgitta von Friesendorff, informationschef Lantmännen Energi, tel. 0706-38 91 96, birgitta.von.friesendorff@lantmannen.com Fakta/Lantmännen Energi Lantmännen Energi är ett av Sveriges ledande energibolag och har en nyckelroll i omställningen till förnybar energi. Våra produkter och tjänster utvecklas med omsorg om människa, miljö och maskin. Etanol, biodiesel, fjärrvärme, värmepellets, salix, smörjmedel, alkylatbensin samt drivmedels- och kreditkort är huvudaffärer. Varumärkena heter Aspen och Agrol.
Lantmännen Energi ingår i Lantmännen som är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Koncernen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har drygt 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Läs mer på www.lantmannen.com