Nu kan Lantmännen leverera ännu mer klimatsmart etanol

Pressmeddelanden, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-05-29

Nu kan Lantmännen leverera ännu mer klimatsmart etanol

Den 29 maj invigde Lantmännen sin nya etanollinje i Norrköping. Lantmännen Agroetanol har tillverkat drivmedelsetanol sedan 2001, och ökad efterfrågan har lett till en utbyggnad som fyrdubblar produktionskapaciteten. Investeringen uppgår till cirka 1,4 miljarder kronor. Etanolanläggningen är en av de mest moderna och klimateffektiva i världen.

Efter två års byggnation och inkörning kunde Lantmännen på fredagen inviga sin nya etanollinje på Händelö i Norrköping. Invigare var Göran Persson, f.d. statsminister, som även invigde den första etanollinjen för åtta år sedan.

Lantmännen Agroetanols årliga produktionskapacitet är numera cirka 200 miljoner liter etanol. Etanolen går framför allt till den svenska marknaden för låginblandning (fem procent) i 95-oktanig bensin. Dessutom tillverkas cirka 175 000 ton proteinfoder av restprodukten drank. Råvara är spannmål av foderkvalitet, främst vete.

– Nu kan vi förse Sveriges bilister med större andel svenskproducerad etanol, och det känns naturligtvis väldigt bra. Lika roligt är att foderproducenter står i kö för att köpa vårt högkvalitativa proteinfoder, säger Joakim Säll, vd Lantmännen Agroetanol och affärsområdeschef Lantmännen Energi.

Etanolproduktionen drivs med förnybar energi från grannen E.ON på Händelö. Detta i kombination med att huvuddelen av spannmålsråvaran tas tillvara, ger en etanol med utmärkt miljöprestanda. Jämfört med bensin minskar växthusgasutsläppen med 70–80 procent. Fem gånger mer energi kommer ut – i form av etanol, proteinfoder, biogas och kraftvärme – än vad som sätts in i produktionskedjan.

– Det är stor skillnad på etanol och etanol vad gäller klimatnytta. Flera studier visar att vår etanol håller världsklass. Därtill är den lokalt producerad och inte skeppad tvärs över jordklotet, säger Joakim Säll.

– Nu hoppas vi att den svenska regeringen ska besluta om en ökad låginblandning, från fem till tio procent. På kort sikt är det den största tjänsten vi kan göra vår miljö, säger Joakim Säll.

Pressbilder: På www.lantmannenenergi.com under "Press och media" finns foton från Lantmännen Agroetanol att ladda ner.

För ytterligare information kontakta gärna: Joakim Säll, vd Lantmännen Agroetanol/affärsområdeschef Lantmännen Energi tel. 0738-15 52 01 Birgitta von Friesendorff, informationschef Lantmännen Energi, tel. 0706-38 91 96, birgitta.von.friesendorff@lantmannen.com Fakta/Lantmännen Energi Lantmännen Energi är ett av Sveriges ledande energibolag och har en nyckelroll i omställningen till förnybar energi. Våra produkter och tjänster utvecklas med omsorg om människa, miljö och maskin. Etanol, biodiesel, fjärrvärme, värmepellets, salix, smörjmedel, alkylatbensin samt drivmedels- och kreditkort är huvudaffärer. Varumärkena heter Aspen och Agrol.
Lantmännen Energi ingår i Lantmännen som är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Koncernen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har drygt 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Läs mer på www.lantmannen.com