Miljöanpassad Aspen alkylatbensin introduceras på Plantagen

Pressmeddelanden, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-02-04

Miljöanpassad Aspen alkylatbensin introduceras på Plantagen

Lantmännen Aspen och Plantagen har slutit ett avtal om försäljning av Aspen alkylatbensin i Plantagens samtliga butiker i Sverige, Norge och Finland. Aspen alkylatbensin blir därmed mer lättåtkomlig för konsumenter som vill vara miljövänliga i sina trädgårdar.

Alkylatbensin från Lantmännen Aspen har funnits på marknaden i 20 år. Kunderna har främst utgjorts av proffsanvändare, såsom skogsarbetare och parkförvaltare, som har tankat sina motorsågar, röjsågar och gräsklippare med den miljöanpassade alkylatbensinen. Nu vill företaget nå ut till privatkunder med trädgård. Uppemot 20 miljoner liter vanlig bensin tankas i svenska gräsklippare varje år.

- Varenda liter vanlig bensin som byts ut mot alkylatbensin, ger stora vinster i vår miljö. Även användaren mår betydligt bättre, eftersom bensinångorna och avgaserna är mycket mindre farliga. Alkylatbensin innehåller 99 procent färre giftiga ämnen än vanlig bensin, säger Mats Uhrlander, marknadsansvarig Norden på Lantmännen Aspen.

Plantagen är Nordens största trädgårdskedja med 33 butiker i Sverige, 52 i Norge och åtta i Finland. Under 2009 öppnas ytterligare fem butiker i Norden. Aspen alkylatbensin börjar säljas i butikerna under våren.

- Det ligger i linje med Plantagens profil att erbjuda kunderna miljöanpassade alternativ utan att ge avkall på kvaliteten. Med Aspen alkylatbensin får vi ett attraktivt drivmedelsalternativ till trädgårdens maskiner, säger David Rosberg, Category Manager på Plantagen.

- För oss inom Lantmännen Aspen känns det utmärkt att för första gången på allvar samarbeta med en stor affärskedja för privatkunder inom trädgårdssegmentet. Det är bland annat här vi vill bredda vår marknad och stärka vårt varumärke. Både vi och Plantagen ser detta som ett långsiktigt samarbete, som förhoppningsvis ger stor kund- och miljönytta, säger Mats Uhrlander.

För ytterligare information kontakta gärna: Mats Uhrlander, marknadsansvarig Norden Lantmännen Aspen, tel. 0708-23 50 09 Claes Alin, vd Lantmännen Aspen, tel. 0708-23 50 22 David Rosberg, Category Manager Plantagen, tel. 0702-16 88 20 Evelina Sjögren, marknadschef Plantagen Sverige, tel. 0704-17 59 22 Fakta/Lantmännen Energi Lantmännen Energi är ett av Sveriges ledande energibolag och har en nyckelroll i omställningen till förnybar energi. Våra produkter och tjänster utvecklas med omsorg om människa, miljö och maskin. Etanol, biodiesel, fjärrvärme, värmepellets, salix, smörjmedel, alkylatbensin samt drivmedels- och kreditkort är huvudaffärer. Varumärkena heter Aspen och Agrol.
Lantmännen Energi ingår i Lantmännen som är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Koncernen ägs av 42 000 lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i ett tjugotal länder och omsätter 36 miljarder kronor. Läs mer på www.lantmannen.com