Lantmännen undertecknar FN:s Global Compact

Pressmeddelanden, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-04-16

Lantmännen undertecknar FN:s Global Compact

Global Compact är en global policy och ett ramverk för hållbart och ansvarstagande företagande, som utgår från tio universella principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Principerna i Global Compact har bland annat legat till grund för Lantmännens egen uppförandekod, som lanserades under 2008.

– Genom att vi ställer oss bakom Global Compact finns nu både ett generellt, internationellt ramverk och en mer specifik uppförandekod för oss på Lantmännen som stöd i arbetet med hållbarhet och ansvarstagande. Med ett officiellt ställningstagande som det här sätter vi också ribban högre för oss själva – vilket vi ju vill göra, säger Lantmännens vd och koncernchef Per Strömberg.

Syftet med Global Compact är att göra näringslivet till en större del av lösningen på globaliseringens utmaningar, till exempel genom att utgöra en gemensam internationell plattform för privata och offentliga aktörer i hållbarhets- och ansvarsfrågor.

4 700 företag runt om i världen Initiativet till Global Compact togs 1999 av FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan, som deklarerade de första nio principerna inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö. År 2004 lades en tionde princip om anti-korruption till. Antalet deltagare uppgick år 2008 till mer än 4 700 stycken i mer än 130 länder. Nu sällar sig alltså även Lantmännen till skaran.

Deltagande i Global Compact är frivilligt och ingen formell granskning av företag och organisationer genomförs. Dock ska alla deltagare inom två år från att de ansluter sig till initiativet, och därefter varje år, producera en s.k. Communication on Progress (COP), där arbetet med de tio principerna redovisas. I Lantmännens fall är denna rapport den årliga års- och hållbarhetsredovisningen.

Mer information: Läs mer om Global Compact och de tio principerna på www.unglobalcompact.org Om Lantmännen: www.lantmannen.com

Pressbild: Finns under Press & Media på www.lantmannen.com

För frågor kontakta gärna: Claes Johansson, chef för hållbar utveckling: 0703-28 97 92, claes.johansson@lantmannen.com Malin Westling, stf presschef: 076-76 87 017, malin.westling@lantmannnen.comFakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Lantmännen ägs av 42 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 36 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com