Lantmännen skriver under klimatupprop

Pressmeddelanden, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-12-03

Lantmännen skriver under klimatupprop

Lantmännen har nu tagit ytterligare ett steg i sitt klimatarbete och skrivit under två klimatupprop. Det ena är Global Compacts "Seal the Deal" som strävar efter ett rättvist, balanserat och effektivt klimatavtal vid FN:s klimatkonferens i Köpenhamn nästa vecka. Det andra uppropet är förnybart.nu, som är ett svenskt initiativ för förnybar energi och energieffektiviseringar.

– Som en ledande aktör inom hela livsmedelskedjan stödjer vi "Seal the Deal"-uppropet för att driva på ett effektivt klimatavtal som möjliggör en tydlig långsiktig politik, skriver Lantmännens koncernchef Per Strömberg om sitt ställningstagande på Global Compacts hemsida.

Förnybart.nu är ett gemensamt upprop initierat av LRF, Svenska Naturskyddsföreningen och Tällberg forum. Syftet är att medverka till att målet för andelen förnybar energi höjs, att tillförseln av förnybar energi ökar, att energieffektiviseringen ökar och att energianvändningen minskar. Som Sveriges ledande bioenergiföretag har Lantmännen valt att stödja uppropet.

Lantmännen arbetar aktivt med klimatfrågan och det övergripande målet är att minska koncernens klimatpåverkan med 20 procent till 2012. Som ett led i detta arbete var Lantmännen till exempel först ut med att klimatdeklarera livsmedelsprodukter, ett initiativ som väcker stort intresse utomlands. New York Times skrev nyligen om Lantmännens klimatdeklarationer och i ett kommande reportage följer BBC Kungsörnens klimatdeklarerade matgryn på sin väg från jord till bord.

Per Strömbergs uttalande i fulltext på Global Compacts hemsida: http://www.unglobalcompact.org/Issues/Environment/Seal_the_Deal.html

Artikel i New York Times: http://www.nytimes.com/2009/10/23/world/europe/23degrees.html?pagewanted=2För frågor kontakta gärna: Claes Johansson, chef hållbar utveckling, tel. 08-657 43 83, mobil 070 3289792 Eva Emrin, chef extern kommunikation, tel. 08-657 42 34, mobil: 070-359 59 20

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Lantmännen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har mer än 12 000 anställda, är verksamt i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan - från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se