Lantmännen presenterar ”Våga Satsa”

Pressmeddelanden, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-03-09 Lantmännen presenterar "Våga Satsa" Att skapa affärsmöjligheter för Lantmännens ägare är en av de viktigaste strategierna för Lantmännen och nu presenteras ett nyskapande initiativ. Denna unika satsning kommer att presenteras som Lantmännens "Våga Satsa"-projekt.

Under innevarande planeringsperiod kommer Lantmännen att kunna disponera upp till 100 MSEK för satsningar på projekt som kan skapa affärsmöjligheter för Lantmännens ägare.

- En av de viktigaste huvudstrategierna för Lantmännens framtida utveckling är att "Skapa affärsmöjligheter för Lantmännens ägare" och detta är ett bra sätt att uppmuntra till nya lösningar och kreativa idéer. Det känns extra viktigt i lågkonjunktur att uppmuntra till utvecklande satsningar, säger Thomas Bodén ordförande i Lantmännen.

Vägledande kriterier för projekt inom "Våga Satsa" Vem som helst kan ansöka om kapital inom "Våga Satsa" – men idén eller projektet måste innebära en affärsmöjlighet för ett flertal av Lantmännens ägare.

Följande kriterier är vägledande vid beslut om investeringsmedel inom " Våga Satsa": ? Projektet ska innebära en riktig affärsmöjlighet för flera av Lantmännens ägare och måste därför vara kopierbart.
? Projektet måste ha en sund kommersiell grund.
? Projektet ska ha en viss innovativ höjd och inte vara etablerat på marknaden.
? Projektet får inte ha en genomförandetid överstigande tre år.
? Lantmännen måste ha en realistisk möjlighet att få någon form av avkastning på investerade medel. Avkastningen behöver inte utgå i form av pengar utan kan innebära andra positiva effekter för Lantmännens totala verksamhet.

Projekten kommer att kvalitetssäkras internt av Lantmännens avdelning för strategi- och affärsutveckling.

Bild Thomas Bodén finns på: www.lantmannen.com/Koncernstyrelse

Mer om Våga Satsa: www.lantmannnen.com/satsa

För frågor kontakta gärna: Thomas Bodén, styrelseordförande Lantmännen, tel: 0705-44 66 09 Jenny Svederman, sft presschef, tel: 0705-87 34 42, jenny.svederman@lantmannen.comFakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Lantmännen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har mer än 12 000 anställda, är verksamt i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan - från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se