Lantmännen Energi - störst på biobränslen 2008

Pressmeddelanden, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-03-09

Lantmännen Energi – störst på biobränslen 2008

Lantmännen Energi är Sveriges största biobränsleleverantör. Bolaget Lantmännen Agroenergi toppar dessutom listan över leverantörer av fasta, förädlade biobränslen. Det visar en färsk kartläggning från tidningen Bioenergi.

Kartläggningen av Sveriges biobränsleleverantörer 2008 visar att Lantmännen Energi nu är störst i Sverige. Bolagen Lantmännen Agroenergi, Lantmännen Agroetanol och Lantmännen Ecobränsle kommer tillsammans upp i en omsättning på 1 688 miljoner kronor*. Exempel på produkter är värmepellets, briketter, fjärrvärme, etanol och biodiesel.

– Vi har vuxit kraftigt på senare år och det är roligt att nu kunna konstatera att vi blivit störst. Storleken är förhoppningsvis ett bevis för att våra produkter och tjänster håller hög kvalitet och att våra kunder är nöjda, säger Joakim Säll, affärsområdeschef Lantmännen Energi.

Dessutom visar kartläggning att Lantmännen Agroenergi är den största leverantören av fasta, förädlade biobränslen. Under 2008 levererade bolaget 2 386 GWh, vilket gav god marginal till övriga aktörer.

– Vi har ett vinnande koncept med ett brett utbud av bränslen – främst värmepellets, briketter, pulver och salixflis – kombinerat med färdig värme och fjärrvärme. Tack vare bland annat detta har vi kunnat växa i takt med kundernas ökade behov av hållbar energi, säger Ivar Karlsson, vd Lantmännen Agroenergi.

Biobränslemarknaden i Sverige växer och enbart i fjol ökade omsättningen med 18 procent på den öppna marknaden. Omsättningen uppgick då till drygt 12,6 miljarder kronor och energimängden till 44,6 TWh.

* Om kartläggningen även hade inkluderat Lantmännen Agroetanols handel med externt producerad etanol, hade Lantmännen Energis omsättning blivit 2 937 miljoner kronor.

Hela resultatet av Bioenergis leverantörsenkät från januari 2009 finns i en artikel på tidningens hemsida: http://bioenergitidningen.se/files/resourcesmodule/@random46d6cce6d449a/1236337183_Biobr_nsleleverant_rer2 008.pdf

För ytterligare information kontakta gärna: Joakim Säll, affärsområdeschef Lantmännen Energi och vd Lantmännen Agroetanol, tel. 0738-15 52 01 Ivar Karlsson, vd Lantmännen Agroenergi, tel. 0708-14 78 30 Birgitta von Friesendorff, informationschef Lantmännen Energi, tel. 0706-38 91 96, birgitta.von.friesendorff@lantmannen.com Fakta/Lantmännen Energi Lantmännen Energi är ett av Sveriges ledande energibolag och har en nyckelroll i omställningen till förnybar energi. Våra produkter och tjänster utvecklas med omsorg om människa, miljö och maskin. Etanol, biodiesel, fjärrvärme, värmepellets, salix, smörjmedel, alkylatbensin samt drivmedels- och kreditkort är huvudaffärer. Varumärkena heter Aspen och Agrol.
Lantmännen Energi ingår i Lantmännen som är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Koncernen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har drygt 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Läs mer på www.lantmannen.com