Kvotplikt är inte ett alternativ till EU:s etanoltull

Pressmeddelanden, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-09-17

Kvotplikt är inte ett alternativ till EU:s etanoltull

Villkoren för svensk produktion av biodrivmedel försämras drastiskt om regeringen får igenom sin ansökan om ändrad tull för etanol. Det är en av slutsatserna i den kvotutredning som Energimyndigheten la fram på onsdagen.

Energimyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en rapport om möjligheterna att införa kvotplikter för biodrivmedel som ett alternativ till dagens befrielse av CO2- och energiskatt. Utredningen har även inkluderat en analys av förutsättningarna för fortsatt och utvecklad inhemsk produktion av förnybara drivmedel. Detta med bakgrund av regeringens ansökan hos EU om att ensidigt ändra tullvillkoren för etanol i Sverige. I nuläget väntar EU-kommissionen på kompletterande information från regeringen för att kunna gå vidare med ansökan.

– Ändrade tullvillkor skulle helt slå undan benen för svenska, närproducerade och klimateffektiva biodrivmedel. Det är bra att även Energimyndigheten pekar på detta i sin rapport, säger Erik Herland, näringspolitisk chef Lantmännen Energi.

Svensk etanol är lika klimateffektiv som den brasilianska, enligt oberoende undersökningar. Dessutom bidrar den till att minska Sveriges stora import av sojamjöl till djurfoder, vilket i sin tur minskar trycket på plantager i bland annat Brasilien.

Stabila produktionsvillkor för svensk etanol krävs även för framtida investeringar inom biodrivmedel, till exempel andra generationens biodrivmedel.
– Om man vill fortsätta den positiva utvecklingen av biodrivmedel i Sverige, finns det inget alternativ till dagens väl fungerande system som är baserat på EU:s gemensamma tullregelverk och på skatt på fossila drivmedel, säger Erik Herland.

Sverige har höga ambitioner i den internationella klimatpolitiken, en fordons- och biodrivmedelsindustri i världsklass och enorma naturresurser.
– Därför är den svenska regeringens inställning till svenska biodrivmedel mycket märklig. Det är ett mysterium för oss att man driver en politik som kan sätta stopp för landets egen biodrivmedelsindustri, säger Erik Herland.

För ytterligare information kontakta gärna: ? Erik Herland, näringspolitisk chef Lantmännen Energi, tel. 0705-81 82 39 ? Birgitta von Friesendorff, informationschef Lantmännen Energi, tel. 0706-38 91 96, birgitta.von.friesendorff@lantmannen.com Fakta/Lantmännen Energi Lantmännen Energi är ett av Sveriges ledande energibolag och har en nyckelroll i omställningen till förnybar energi. Våra produkter och tjänster utvecklas med omsorg om människa, miljö och maskin. Etanol, biodiesel, fjärrvärme, värmepellets, salix, smörjmedel, alkylatbensin samt drivmedels- och kreditkort är huvudaffärer. Varumärkena heter Aspen och Agrol.
Lantmännen Energi ingår i Lantmännen som är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Koncernen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har drygt 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Läs mer på www.lantmannen.com