Klimat- och stärkelsemärkt foder underlättar medvetna val för hästägare

Pressmeddelanden, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-10-27

Klimat- och stärkelsemärkt foder underlättar medvetna val för hästägare

För att underlätta för hästägare att välja klimatvänliga produkter deklarerar Lantmännen KRAFFT nu beräknat klimatvärde för alla sina hästfoder.

- Hästfolk är ofta väldigt medvetna om miljön och har en livsstil där naturen betyder mycket. De vill, som många andra, kunna ta ett ansvar och arbeta med sin miljöpåverkan. Som landets största tillverkare av hästfoder är det därför naturligt för oss att lansera klimatmärkning, säger Malin Hidgård, produktchef på Lantmännen KRAFFT.

Hur beräknas klimatvärdet på hästfoder? Det beräknade klimatvärdet anger utsläppen av växthusgaser, uttryckt som koldioxidekvivalenter*. Av det totala utsläppet av växthusgaser, per kilo foder, uppstår huvudparten vid odling. Det kan vara tio gånger större än bidraget från transport. Tillverkning står för en mindre andel av det totala utsläppet i form av den energi som används inom fabrikerna för att transportera råvaror, blanda, ångbehandla blandningar, pelletera, kyla, samt lagra råvarorna. Det slutliga klimatvärdet bestäms av utsläppen varje råvara orsakar i hela ledet och hur stor dess andel är i fodret. Det beräknade klimatvärdet anges i antal gram koldioxidekvivalenter per kilo foder i innehållförteckningen på Lantmännen KRAFFTs produktblad.
* Ekvivalenter är det värde man får när andra växthusgaser räknats om till koldioxid för att bli jämförbara.

Även mängden stärkelse redovisas på förpackningarna Genom att deklarera andelen stärkelse på förpackningen ges hästägarna möjlighet att balansera utfodringen utifrån aktuell forskning som visar att ett överskott av stärkelse kan innebära hälsorisker för hästar. På senare tid har forskningsrapporter, bland annat från Sveriges Lantbruksuniversitet, visat att hästens förmåga att smälta stärkelse troligen är betydligt lägre än vad man hittills anat. När större mängder stärkelse når hästens grovtarm i osmält skick, kan den ge kraftig gasutveckling och vålla allvarliga hälsostörningar.

- I KRAFFTs produkter balanserar vi havrens stärkelse med energi ur andra källor, till exempel fett och fibrer. Detta är särskilt aktuellt nu när det lanserats ett antal havrefria foder där havren har ersatts med andra mer stärkelserika spannmålsslag som korn och majs, förklarar Malin Hidgård.

Vid frågor kontakta Malin Hidgård, produktchef på Lantmännen KRAFFT, telefon 0702-378296 Fakta/Lantmännen KRAFFT Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av 42 000 lantbrukare, har 13 000 anställda, verksamhet i 19 länder och omsätter 36 miljarder kronor. Lantmännen KRAFFT är Sveriges ledande leverantör av hästfoder. Vi verkar på många nivåer inom hästuppfödning och hästsport – t ex genom sponsorskap, samarbete med veterinärer samt tät kontakt med hästsportens institutioner för utbildning och forskning. Vår service ute på fältet är själva kärnan i vår organisation och en viktig del av vår varumärkesprofil. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.krafft.nu