Fortsatt hög efterfrågan på spannmål från Östergötland

Pressmeddelanden, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-12-21

Fortsatt hög efterfrågan på spannmål från Östergötland Från att ha varit ett område med stort överskott på spannmål har marknaden förändrats i Östergötland de senaste åren. Nu är behovet på vissa grödor i området större än tillgången, mycket beroende på Lantmännens etanoltillverkning i Norrköping. För att stötta denna utveckling skapar Lantmännen Lantbruk ett särskilt prisområde för Östergötland. Det kommer att ha en positiv inverkan på spannmålspriset där och tydligare spegla efterfrågan i detta område.

Östergötland har historiskt sett varit ett överskottsområde för spannmål, det har producerats mer spannmål än vad som efterfrågats. Nu är situationen den omvända. I och med bland annat Lantmännens ökande etanolproduktion i Norrköping är det numera underskott på spannmål i Östergötland. Efterfrågan på spannmål i området kommer att vara hög framöver.

Med anledning av denna förändring på spannmålsmarknaden skapar Lantmännen Lantbruk ett nytt så kallat prisområde för Östergötland (samt delar av Närke och Södermanland). Efterfrågan i just det området kommer bli en av de faktorer som påverkar spannmålspriset för de lokala odlarna där. Det nya prisområdet kommer att gälla från och med skörd 2010.

– En konsekvens av detta blir att priset på de spannmålssorter som efterfrågas i området ökar med 2–4 öre per kg under ett normalår. Detta är i linje med Lantmännens uppdrag – att bidra till lönsamhet på ägarnas gårdar, säger Mikael Jeppsson, chef för enheten Handel inom Lantmännen Lantbruk.

Det kommer att vara underskott på vissa sorters spannmål i området även om kvarnen i Mjölby läggs ner (se separat pressmeddelande från Lantmännen Cerealia 2009-12-21). Den främsta orsaken till detta är att Lantmännen Agroetanol ökar sin produktion. Under år 2009 har Lantmännen Agroetanol förbrukat 430 000 ton (från 150 000 ton 2008) och kommer att öka till 530 000 ton under 2010. Behovet av spannmål i området är därför fortsatt stort och ökande. Framöver hoppas Lantmännen Lantbruk dessutom hitta nya högavkastande sorter som passar behovet till etanolfabriken.

För frågor kontakta gärna: Mikael Jeppsson, chef enhet Handel, Lantmännen Lantbruk, telefon 070-319 53 60 Charlotte Elander, produktchef spannmål, Lantmännen Lantbruk, telefon 070-211 26 91 Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har mer än 12 000 anställda, är verksamt i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se/lantbrukare