EU:s tullbeslut räcker inte för de svenska etanolbilägarna

Nyheter, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-04-07

EU:s tullbeslut räcker inte för de svenska etanolbilägarna

– Förra veckans EU-beslut om att låta Sverige fortsätta importera etanol till E85 räcker inte för att locka tillbaka etanolbilägare från den billiga bensinen. Nu måste den svenska regeringen sänka momsen för höginblandade biodrivmedel som E85, säger Erik Herland, näringspolitisk chef Lantmännen Energi.

Enligt EU-beslutet får Sverige även fortsättningsvis importera etanol till E85 med låg tull. Beslutet omfattar en begränsad volym höginblandad etanol till E85 i etanolbilar och ED95 i etanolbussar. Etanolen från Sveriges enda storskaliga etanolproducent, Lantmännen, berörs inte direkt av beslutet, eftersom den endast säljs till låginblandning (fem procent) av etanol i vanlig bensin.

– Lantmännen tycker ändå att EU:s beslut är rimligt, eftersom en högre tull gör att E85 respektive ED95 inte kan konkurrera med bensin respektive diesel. Men frågan är om tullbeslutet räcker för att få 150 000 etanolbilägare att åter tanka etanol i stället för bensin, säger Erik Herland.

– För att det ska löna sig att tanka miljövänligt, även när oljepriset är lågt, måste den svenska regeringen införa en lägre moms för höginblandade biodrivmedel som E85. Regeringen bör även låta ren biodiesel och biogas omfattas av en sådan stimlansåtgärd, säger Erik Herland.

Parallellt med detta EU-beslut behandlar EU-kommissionen en begäran från regeringen om ändring av de svenska skatte- och tullreglerna för låginblandad etanol. Om förslaget godkänns, kommer lågtullad etanol att strömma in på den svenska marknaden utan begränsningar. Följden blir att Lantmännen tvingas exportera sin etanol till andra EU-länder – länder som respekterar EU:s gemensamma spelregler. Samtidigt kommer brasiliansk etanol helt att dominera i Sverige.

– Vi på Lantmännen är oroade över regeringens förslag om ändrade förutsättningar för låginblandad etanol, eftersom det skulle ge olika konkurrensvillkor på EU:s inre marknad. Inte nog med att man försvårar för dagens tillverkare av biodrivmedel – man dödar även effektivt intresset för att utveckla andra generationens biodrivmedel, säger Erik Herland.

För ytterligare information kontakta gärna: ? Erik Herland, näringspolitisk chef Lantmännen Energi, tel. 0705-81 82 39 ? Birgitta von Friesendorff, informationschef Lantmännen Energi, tel. 0706-38 91 96, birgitta.von.friesendorff@lantmannen.com Fakta/Lantmännen Energi Lantmännen Energi är ett av Sveriges ledande energibolag och har en nyckelroll i omställningen till förnybar energi. Våra produkter och tjänster utvecklas med omsorg om människa, miljö och maskin. Etanol, biodiesel, fjärrvärme, värmepellets, salix, smörjmedel, alkylatbensin samt drivmedels- och kreditkort är huvudaffärer. Varumärkena heter Aspen och Agrol.
Lantmännen Energi ingår i Lantmännen som är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Koncernen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har drygt 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Läs mer på www.lantmannen.com