Europas modernaste fröanläggning invigd

Pressmeddelanden, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-11-11

Europas modernaste fröanläggning invigd Europas modernaste fröanläggning finns i Eslöv. Onsdagen den 11 november var det officiell invigning av den nya anläggningen, som ger effektiv produktion och minskade kostnader för frö- och utsäde på cirka tio miljoner per år för Lantmännen.

– Det är inte ofta så här stora investeringar görs i den här branschen. Nu kan Lantmännen konkurrera med de bästa aktörerna i Europa, och då måste vi vara konkurrenskraftiga, säger Arne Rantzow, divisionschef Lantmännen Lantbruk.

– Den nya fröanläggningen i Eslöv ligger i linje med Lantmännens strategiska arbete att göra hela vår verksamhet effektivare och mer konkurrenskraftig, säger Thomas Bodén, styrelseordförande för Lantmännen.

Investeringen leder till stora samordningsvinster då utsäde och frö nu produceras på samma ställe. Konkurrenskraftiga produkter och effektiv produktion gagnar både odlare och köpare. Synergier skapas genom att koppla samman utsädes- och fröproduktion i en gemensam anläggning. Till exempel kan utrymmen och maskiner för mottagning, packning och utlastning utnyttjas för hela den nya verksamheten. Även vad gäller transporter finns samordningsvinster att göra.

Anläggningen är igång hela året, spannmålsutsäde och frö har olika säsonger som följer efter varandra. Fördelen med att slå ihop produktionen till samma anläggning är att det blir ett jämnt flöde i produktionen och en jämn arbetsbelastning. Dessutom utnyttjas maskinerna som är gemensamma för båda produktionerna en större del av året. All mottagning, packning, rensning och lagerhantering av utsäde och frö är också samlad. Gemensamma resurser kan utnyttjas inom lager, packstationer och personal.

Anläggning producerar cirka 30 000 ton utsäde och cirka 6 000 ton frö. Maxkapaciteten för frö ligger på cirka 10 000 ton.

För mer information, kontakta: Arne Rantzow, divisionschef Lantmännen Lantbruk, tel: 070-327 78 79 Ann-Sofie Freijs, informatör Lantmännen Lantbruk, tel: 070-554 63 94 Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har mer än 12 000 anställda, är verksamt i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se/lantbrukare