Aspen alkylatbensin blir officiellt bränsle för båtracingserien Thundercat

Pressmeddelanden, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-06-04

Aspen alkylatbensin blir officiellt bränsle för båtracingserien Thundercat

Lantmännen Aspen levererar det miljöanpassade bränslet Aspen+ till sommarens SM- deltävlingar i båtracingserien Thundercat med premiär den 6 juni.
– Med Aspen alkylatbensin kan vi reducera båtsportens utsläpp i känsliga vatten, säger Per Benson, generalsekreterare Svenska Racerbåtförbundet.

Miljöfrågorna blir allt viktigare inom båtsporten. Thundercatbåtarna körs dock med äldre 2- taktsmotorer, vilket inte är helt lyckat ur miljösynpunkt, eftersom ungefär 25 procent av bränslet går oförbränt rakt ut i vattnet. Men med Aspen alkylatbensin blir föroreningarna 300 gånger mindre.

– Endast genom att ha miljön i åtanke, kan vi räkna med att få fortsätta använda vår fantastiska skärgård för båtsport. Thundercat-åkarna har nu tagit ett bra initiativ, och vi arbetar för att fler klasser följer efter, säger Per Benson, generalsekreterare Svenska Racerbåtförbundet.

Aspen+ är ett extra rent motorbränsle, i stort sett utan ämnena svavel, bensen, aromater, polyaromater och olefiner, som är skadliga för både fiskar och människor.
– Varenda liter vanlig bensin som byts ut mot alkylatbensin, ger stora vinster i våra vatten, säger Mats Uhrlander, marknadsansvarig Norden Lantmännen Aspen.

Lantmännen Aspen har påbörjat en offensiv satsning inom det marina segmentet och samarbetet med Svenska Racerbåtförbundet är en del av denna satsning.
– Vi hoppas att förbundet fortsätter sitt föredömliga miljöarbete, och att detta öppnar ögonen hos fler båtägare, säger Mats Uhrlander.
Fakta Thundercat: Båtracing med cirka 4 meter långa gummibåtar och standardmotorer på upp till motsvarande 50 hk. I Sverige körs under 2009 en egen tävlingsserie, för första gången med SM-status. Serien har sju deltävlingar som inleds den 6 juni i Öregrund och avslutas den 19 september i Uppsala.

Fakta Aspen+: Ett högoktanigt och miljöanpassat specialbränsle som passar såväl motorsport som standardmotorer. Aspen+ ger mindre och skonsammare bensinångor samt renare avgaser med mindre rök och lukt. Den är skonsammare för luft och vatten, minskar risken för knackning och ger renare motorer med längre livslängd.

För ytterligare information kontakta gärna: ? Mats Uhrlander, marknadsansvarig Norden Lantmännen Aspen, tel. 0708-23 50 09 ? Per Benson, generalsekreterare Svenska Racerbåtförbundet, tel. 08-683 30 20 ? Marie Dillner, Sweden Thundercatracing samt suppleant Svenska Racerbåtförbundet, tel. 0735-16 17 17 ? Birgitta von Friesendorff, informationschef Lantmännen Energi, tel. 0706-38 91 96, birgitta.von.friesendorff@lantmannen.com Fakta/Lantmännen Energi Lantmännen Energi är ett av Sveriges ledande energibolag och har en nyckelroll i omställningen till förnybar energi. Våra produkter och tjänster utvecklas med omsorg om människa, miljö och maskin. Etanol, biodiesel, fjärrvärme, värmepellets, salix, smörjmedel, alkylatbensin samt drivmedels- och kreditkort är huvudaffärer. Varumärkena heter Aspen och Agrol.
Lantmännen Energi ingår i Lantmännen som är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Koncernen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har drygt 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Läs mer på www.lantmannen.com