Anitra Steen föreslås bli ny styrelseledamot i Lantmännen

Pressmeddelanden, 2009

Valberedningen för Lantmännens koncernstyrelse har presenterat sitt förslag till ny styrelse. Som ny styrelseledamot föreslås Anitra Steen. Lantmännens stämma hålls den 28 april i Stockholm.

Lantmännens koncernstyrelse har under 2009 bestått av Thomas Bodén, Bengt-Olov Gunnarson, Elisabet Annell, Paul Bergqvist, Birgitta Carlander, Nils Lundberg, Thomas Magnusson, Björn Wallin, Hans Wallemyr, vd Per Strömberg och personalrepresentanter.

Mandattiden för styrelseledamöterna är två år. I år går mandattiden ut för Bengt-Olov Gunnarson, Elisabet Annell, Birgitta Carlander, Nils Lundberg och Hans Wallemyr. Till omval föreslås Bengt-Olov Gunnarson, Birgitta Carlander, Nils Lundberg och Hans Wallemyr.

– Valberedningen föreslår nyval på Anitra Steen. Anitra Steen har en lång erfarenhet från såväl ledningsfunktion som styrelseuppdrag i stora företag och organisationer och hon har ett brett nätverk. Dessa kompetenser bedömer vi att Lantmännens koncernstyrelse kommer att kunna dra stor nytta av säger Lars Reyier, valberedningens ordförande.

Anitra Steen är född 1949. Hon har en fil kand. med beteende- och samhällsvetenskaplig inriktning. Övriga uppdrag är bl. a. Lagena Distribution AB, SAS, Södersjukhuset, Svensk Handel och Kungsträdgården Park & Evenemang AB. Vidare är Anitra Steen ledamot av ingenjörsvetenskapsakademin och sitter i Studieförbundet Näringsliv och Samhälles förtroenderåd.

Lantmännens stämma hålls den 28 april på Clarion Hotel Stockholm.

För frågor kontakta gärna: Lars Reyier, tel. 070-555 77 89