Stora problem med svensk brödspannmål

Nyheter, 2008

PRESSMEDDELANDE 2008-10-14 Stora problem med svensk brödspannmål Brödspannmål blir i år en bristvara i Sverige. Knappt 10 procent av skörden i Mellansverige klarar kvalitetskriterierna. Resultat blir en fem gånger så stor import – jämfört med ett normalt år.

Spannmålstillgången i världen är god men i Sverige råder brist på kvarnvete eftersom spannmålen håller för låg kvalitet. Skälet är framförallt regn under skörd.

Skörden är nu bärgad och det dags att summera utfallet. Hela landet har skördeskador men värst drabbat är Mellansverige som har ett stort kvalitetsbortfall. Knappt 10 procent av skörden där klarar kvalitetskraven för brödspannmål.

– Det är riktigt illa med tanke på att cirka 70 procent av den totala mängden brödspannmål skördas i Mellansverige. Just nu pågår ett intensivt arbete med att rädda det som räddas kan men en kraftigt ökad import är oundviklig, säger Peo Crona, ordförande i Svenska Kvarnföreningen.

Många livsmedelsaktörer har i år uttryckt en förväntan om att priset på mjöl, bröd och pasta ska sänkas på grund av en god spannmålstillgång i världen. Men verkligheten för de svenska kvarnarna är en annan. Här motverkas den nedåtgående pristrenden av högre kostnader för import och brist på brödspannmål av hög kvalitet.

Ett normalt år importerar svensk kvarnindustri 50 000 ton, och då främst durumvete till pasta och andra specialkvaliteter som inte odlas i Sverige. I år räknar man med att importen av spannmål minst kommer att femdubblas. Det är en unik situation och en unik nivå på importen. Störst blir importen från Tyskland, som har haft bättre skördeförhållanden och har ett överskott.

– Vi försöker, så långt det är möjligt, att köpa spannmålen från den lokala marknaden. Dels blir det billigare så, med tanke på att vi undviker höga transportkostnader, och dels är det mer miljövänligt. Men i år kommer den svenska kvarnspannmålen inte att räcka, säger Stefan Hollerup, VD på Frebaco.

– Vi räknar med att kunna leverera det våra kunder vill ha men när en bristsituation råder blir priset högre. Index och officiella prisnoteringar säger inte hela sanningen om efterfrågan och tillgång på en lokal marknad. Dessutom visar det endast det direkta råvarupriset exklusive transportkostnader, säger Magnus Wall, VD på Lilla Harrie Valskvarn.

För frågor kontakta gärna en av följande medlemmar i Svenska Kvarnföreningen: Peo Crona, ordförande i Svenska Kvarnföreningen, tel: 070-581 00 23 Stefan Hollerup, VD på Frebaco, tel: 070-588 60 07 Magnus Wall, VD på Lilla Harrie Valskvarn, tel: 0708-98 74 90 Niklas Svensson, VD på Strängnäs Valskvarn, tel: 0706-91 11 41 Fakta/ Svenska Kvarnföreningen Svenska Kvarnföreningen har till ändamål att vara en sammanslutning av företag inom kvarnindustrin i Sverige med syfte att främja utvecklingen inom kvarnindustrin samt att tillvarata medlemmarnas allmänna branschintresse. För mer information se www.kvarn.se.